🌱 Zróbmy pączka, który będzie dla nas dobry.

Bezpieczny i sprawiedliwy

Wegańska ekonomia pączków w traktacie Plant Based Treaty - podejście do systemu żywnościowego

Przedstawiamy ekonomię wegańskich pączków
Raport Safe and Just rzuca światło na pilną potrzebę zajęcia się kwestią przekroczenia granic planetarnych poza krytycznym kryzysem klimatycznym i podniesienia alarmu w związku z powiązanymi ze sobą punktami krytycznymi. Jesteśmy na dobrej drodze do załamania ziemskich systemów i społeczeństw, chyba że zostaną podjęte odważne działania w zakresie systemów żywnościowych. Niszczycielski, a nawet apokaliptyczny wpływ rolnictwa zwierzęcego na granice planetarne Ziemi, od zmian użytkowania gruntów, martwych stref oceanicznych, nieustannych fal upałów i topnienia pokrywy lodowej, po palące pożary lasów, wymaga kompleksowych rozwiązań w zakresie przejścia na dietę roślinną, zajęcia się sprawiedliwością żywieniową i ponownego zdziczenia Ziemi. Przyjmując ramy wegańskiej ekonomii pączków, wykorzystujemy etyczne, naukowe i społeczno-ekonomiczne podejście systemowe, aby połączyć naukowy mandat do działania z przyszłościowymi zasadami, politykami i szczegółowymi propozycjami Traktatu Roślinnego, koncentrując się na sprawiedliwej transformacji, która obejmuje wszystkich.

Raport Safe and Just rzuca światło na pilną potrzebę zajęcia się kwestią przekroczenia granic planetarnych poza krytycznym kryzysem klimatycznym i podniesienia alarmu w związku z powiązanymi ze sobą punktami krytycznymi. Jesteśmy na dobrej drodze do załamania ziemskich systemów i społeczeństw, chyba że zostaną podjęte odważne działania w zakresie systemów żywnościowych. Przyjmując ramy wegańskiej ekonomii pączków, wykorzystujemy etyczne, naukowe i społeczno-ekonomiczne podejście systemowe, aby połączyć naukowy mandat do działania z przyszłościowymi zasadami Traktatu Roślinnego, koncentrując się na sprawiedliwej transformacji, która obejmuje wszystkich.

Prosimy o podzielenie się tym kluczowym raportem z wybranymi urzędnikami, grupami społecznymi i środowiskowymi, naukowcami, firmami i szkołami. Bądź na bieżąco z serią webinariów na temat naszego raportu " Bezpieczne i sprawiedliwe " oraz tego, jak zaprojektować i wdrożyć wegańską ekonomię pączków w swojej społeczności i poza nią.
Pobierz raport
Prosimy o udostępnienie tego raportu

- Wybrani urzędnicy
- Grupy społeczne i środowiskowe
- Środowiska akademickie
- Firmy
- Szkoły

Działaj

Pobierz nasz pakiet zasobów i materiałów

👉🏽 Wyświetl pliki do pobrania

👉🏽 Zestaw mediów cyfrowych

Pobierz raport

English

Español

Türkçe

Prosimy o udostępnienie tego raportu

- Wybrani urzędnicy
- Grupy społeczne i środowiskowe
- Środowiska akademickie
- Przedsiębiorstwa
- Szkoły

Działaj

Pobierz nasz pakiet zasobów i materiałów

👉🏽 Wyświetl pliki do pobrania

Otrzymuj raport Plant Based Treaty's Safe and Just prosto na swoją skrzynkę odbiorczą
"Nasz raport Safe and Just dostarcza wielką ideę z odważnym planem działania na rzecz przejścia na system żywnościowy oparty na roślinach z globalnie i lokalnie wdrożonym traktatem. Traktat Roślinny wyznacza szlak Earthshot do przejścia na system żywności oparty na roślinach i ponownego zdziczenia Ziemi, aby doprowadzić nas do zielonej, "bezpiecznej i sprawiedliwej" przestrzeni.Wymaga to od podmiotów na wszystkich poziomach zarówno poszanowania ekologicznych ograniczeń Ziemi, jak i umożliwienia społecznościom rozwoju poprzez bezpieczeństwo żywnościowe i sprawiedliwość, ochronę rdzennej ludności, zakończenie eksportu żywca, finansowanie żywności pochodzenia roślinnego, masowe publiczne kampanie edukacyjne, bardziej ekologiczne miasta i sprawiedliwy podział gruntów".
- Dr Anita Krajnc, współautorka raportu
Safe and Just i koordynatorka globalnej kampanii PBT