Blog

Dlaczego COP28 i wszystkie konferencje klimatyczne muszą być wegańskie?

21 lipca 2023 | Miriam Porter

Najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić, aby pomóc Ziemi, jest stosowanie diety roślinnej i porzucenie wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego. Traktat Roślinny, podpisany obecnie przez ponad 100 000 osób, w tym czołowych naukowców, celebrytów, sportowców, polityków, organizacje opieki zdrowotnej, firmy i miasta, wierzy w umieszczenie systemów żywnościowych w centrum walki z kryzysem klimatycznym. Mądrze wzywają do wynegocjowania globalnego traktatu i wdrożenia go na poziomie lokalnym w gminach, szkołach, uniwersytetach, szpitalach, przedsiębiorstwach i innych lokalnych instytucjach. Promując przejście na zdrowszą, bardziej przyjazną i zrównoważoną dietę opartą na roślinach, możemy aktywnie odwrócić szkody wyrządzone naszej Ziemi.

Między 30 listopada a 12 grudnia 2023 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych zorganizuje 28. konferencję w sprawie zmian klimatu. COP28 spotka się w Expo City Dubai, aby kontynuować dyskusje na temat ambicji i odpowiedzialności oraz zidentyfikować i ocenić środki klimatyczne. Oczekuje się, że w konferencji weźmie udział ponad 70 000 uczestników, w tym głowy państw, urzędnicy państwowi, liderzy przemysłu, naukowcy i przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Plant Based Treaty zwraca się do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC) o wykazanie się przywództwem w działaniach na rzecz klimatu poprzez zachęcanie gospodarzy COP28 do zapewnienia cateringu w 100% opartego na roślinach oraz do stworzenia polityki dla przyszłych konferencji klimatycznych, aby oferować menu w 100% oparte na roślinach.

 COP28 zbliża się w kluczowym momencie, ponieważ nasza planeta dosłownie płonie z powodu wczesnych pożarów spowodowanych zmianami klimatu. Świat musi wdrożyć rozwiązania oparte na roślinach, aby zwalczyć poważny kryzys klimatyczny, przed którym stoimy. Nowa petycja Plant Based Treaty wzywa do zajęcia się trzema kwestiami podczas COP28.

1. Catering w 100% roślinny podczas COP28 oraz wszystkich konferencji klimatycznych i biur ONZ, prezentujący w miarę możliwości lokalnie pozyskiwane produkty wegańskie.

Badania dowodzą, że przejście na dietę roślinną skupiającą się na owocach, warzywach, zbożach i fasoli pomaga chronić naszą planetę przed dalszym zniszczeniem, ponieważ rolnictwo zwierzęce produkujące mięso i produkty mleczne ze zwierząt napędza kryzys klimatyczny.

"Zmiana diety z mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego na dietę roślinną ma duży potencjał w zakresie zmniejszania śladu węglowego i łagodzenia zmian klimatycznych, a także poprawy zdrowia ludzkiego, zgodnie z Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, raportem Międzyrządowego Zespołu ONZ ds. - Komitet Lekarzy na rzecz Odpowiedzialnej Medycyny

Żądanie pierwsze Traktatu Roślinnego brzmi "zrezygnować" i ma na celu powstrzymanie narastania problemów. Nie powinno się budować nowych ferm zwierzęcych, nowych rzeźni ani przekształcać rolnictwa roślinnego w rolnictwo zwierzęce. Zamiast tego rolnicy mogą przestawić się z rolnictwa zwierzęcego na roślinne.

Jeśli 70 000 uczestników COP28 spożywa dwa wegańskie posiłki dziennie, oznacza to 1,8 miliona przyjaznych dla klimatu posiłków roślinnych. Na przykład, gdyby wołowina została zastąpiona białkiem roślinnym, a cały nabiał i ser roślinnymi alternatywami, pozwoliłoby to zaoszczędzić prawie 40 000 ton metrycznych emisji gazów cieplarnianych (CO2e), 64 kilometry kwadratowe ziemi i 728 milionów litrów wody. Odpowiada to emisji z przejechania ponad 154 milionów mil (usunięcie z drogi 8 600 samochodów na rok), czyli więcej niż powierzchnia Manhattanu.

> Zamiana wołowiny na tofu lub groszek: 37 510 ton metrycznych zaoszczędzonego CO2e.
> W przypadku zamiany mleka i sera na mleko sojowe i ser na bazie soi: oszczędność 2 017 ton metrycznych CO2e.
> Całkowita oszczędność gazów cieplarnianych = 37 510 + 2 017 = 39 527 ton metrycznych CO2e. Odpowiada to emisji gazów cieplarnianych spowodowanej przejechaniem przez przeciętny samochód osobowy około 154 milionów mil, lub usunięciem z dróg około 8 600 samochodów na rok.

2. Skupienie się na wielu korzyściach i możliwościach przejścia na system żywnościowy oparty na roślinach w celu przeciwdziałania potrójnemu zagrożeniu kryzysem klimatycznym, brakiem bezpieczeństwa żywnościowego i kryzysem kosztów utrzymania.

Wykorzystaj Dzień Systemów Żywnościowych i Wodnych podczas COP28 w dniu 5 grudnia 2023 r., aby skupić się na rozwiązaniach opartych na roślinach w następstwie apeli dwudziestu jeden miast, w tym szkockiej stolicy Edynburga i Los Angeles, aby światowi przywódcy wynegocjowali traktat roślinny jako uzupełnienie porozumienia paryskiego.  

Kolosalne marnotrawstwo wody pochodzi z hodowli zwierząt, więc sensowne jest, aby COP28 zajął się kwestiami wody w dniu systemów wodnych. Wykres z Environmental Impacts of Food Production dowodzi, że ser (mleczny), ryby hodowlane, wołowina (krowy) i drób (kurczaki) zużywają ogromne ilości wody. Jeśli COP28 zamieni mleko mleczne na mleko sojowe, które zużywa znacznie mniej wody, pomoże Ziemi, zamiast jej szkodzić. To samo dotyczy zamiany wołowiny, ryb i drobiu na tofu lub białko grochu; zaoszczędzone zostaną ogromne ilości wody.

 Skupiając się na rozwiązaniach opartych na roślinach, o których mowa w żądaniu 2 Traktatu Roślinnego, "przekierowujemy", eliminujemy siłę napędową problemu. Obejmuje to uczynienie bezpieczeństwa żywnościowego priorytetem dla wszystkich narodów, skupienie się na wyeliminowaniu ubóstwa i głodu oraz zapewnienie wszystkim dostępu do pożywnej żywności. Zajęcie się problemem metanu jest również kluczowe, jak wynika z dokumentów Traktatu Roślinnego;

"Według Organizacji Narodów Zjednoczonych, wzrostowi temperatury o 0,3°C można zapobiec do 2045 r., jeśli emisje metanu zostaną zmniejszone o 45% w tej dekadzie. Jako główne źródło emisji metanu powodowanych przez człowieka, odejście od hodowli zwierząt na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego opartego na roślinach pomogłoby nam jak najszybciej osiągnąć te cele".

Organizacja Narodów Zjednoczonych twierdzi, że jedną z odpowiedzi na kryzys klimatyczny jest kompleksowe spojrzenie na to, w jaki sposób wykorzystywanie gruntów do hodowli zwierząt jest istotnym czynnikiem napędzającym zmiany klimatu. Ich specjalny raport na temat zmian klimatu i gruntów wyjaśnia "pustynnienie, degradację gruntów, zrównoważone zarządzanie gruntami, bezpieczeństwo żywnościowe i przepływ gazów cieplarnianych w ekosystemach lądowych".

3. COP28 do przyjęcia podejścia zerowej tolerancji dla greenwashingu ze strony lobby rolnictwa zwierzęcego poprzez zapewnienie, że przedstawiciele przemysłu nie będą promowani na platformach w celu promowania niesprawdzonych środków, które są sprzeczne z najnowszymi badaniami naukowymi IPCC.

Branże związane z rolnictwem zwierzęcym stosują taktykę greenwashingu, aby ukryć prawdziwy wpływ, jaki przemysł mięsny, mleczarski, jajczarski i rybny wywiera na naszą planetę. Prawdopodobnie widziałeś reklamy w telewizji lub billboardy przedstawiające szczęśliwe pasące się krowy i piękne zielone pastwiska, ponieważ gdyby przemysł mleczarski i mięsny pokazał makabryczne warunki życia, w jakich zmuszone są żyć krowy, oraz to, jak matka krowy mlecznej błaga i płacze, gdy jej dziecko jest kradzione na cielęcinę w wieku jednego dnia, a w zasadzie gdyby powiedzieli prawdę o przemyśle mleczarskim i mięsnym, z pewnością straciliby sprzedaż.

Te same branże mięsna i mleczarska stosują greenwash, aby usprawiedliwić swoje działania. Zwróć uwagę na terminy takie jak "wołowina karmiona trawą", "wypas regeneracyjny", "zrównoważony", "niskoemisyjny", "kompensacja emisji dwutlenku węgla", "lokalne produkty pochodzenia zwierzęcego", "przyjazny dla klimatu" i wiele innych.

World Wildlife Fund's Guide to Greenwashing wyjaśnia, że należy szukać czterech rzeczy: modnych haseł, dowodów, weryfikacji i zrównoważonego rozwoju.

 "Czy oświadczenie jest poparte weryfikacjami lub standardami stron trzecich? Czy obejmuje pełny zakres emisji, zużycia gruntów lub wody? W jaki sposób jest to mierzone? Kto jest odpowiedzialny za wyniki? Jeśli nie możesz jasno sformułować odpowiedzi, wiesz, że prawdopodobnie zostałeś oszukany".

Animal Justice ma Przewodnik po przeciwdziałaniu greenwashingowi w przemyśle mięsnym, który jest również bardzo pomocny w konfrontacji z nieuczciwymi taktykami i nieuregulowanymi warunkami marketingowymi stosowanymi w rolnictwie zwierzęcym.

Konieczne jest, aby COP28 przyjął podejście zerowej tolerancji dla greenwashingu i przeszedł na catering w 100% oparty na roślinach. Muszą dać przykład wszystkim przyszłym konferencjom klimatycznym ONZ i przejść na weganizm.  

Miriam Porter jest wielokrotnie nagradzaną pisarką, która pisze o weganizmie, kwestiach sprawiedliwości społecznej i podróżach ekologicznych. Miriam mieszka obecnie w Toronto z synem Noah i wieloma uratowanymi futrzanymi przyjaciółmi. Jest zapaloną aktywistką na rzecz praw zwierząt i wypowiada się w imieniu tych, których głos nie jest słyszalny.