Kampanya Merkezi

Kampanya araç setleriniz

Bireysel onay kaynakları

Genel Onay Daveti

PBT asansör hatveniz

Karbon ayak izinizi azaltma

Editöre mektup nasıl yazılır

Vegan olma sözü ver.

PBT kayıt sayfasını indirin

Grup onay kaynakları

Gruplar daveti onaylar

Okulların yardımcı olabileceği 18 yol

İş onayı kaynakları

İş onay daveti

İşletmelerin yardımcı olabileceği 17 yol

Şehir Kaynakları

Politikacınıza yazın

Nasıl Yapılır: Şehrinizde bir önergeyi kabul edin

Şablon: Şehir yönetimlerine sunum

Şablon: Karar Taslağı

Şablon: Medya duyurusu

Şehirlerin yardımcı olabileceği 10 yol

Aşağıdakiler için ücretsiz indirmeler içerir:
El ilanları ve Kartvizitler | Kılavuzlar | Yazdırılabilir afişler | Masa örtüleri | Kartpostallar | Sosyal medya paketi | Okul kaynakları

Diller İngilizce, Español, Italia, 日本, Português, Türkçe, Tiếng Việt, русский

PBT Düzenleyici Kılavuzu

Yaşadığınız yerde Bitki Temelli Antlaşma kampanyalarına başlamanıza yardımcı olacak kaynak ve fikirlerle dolu.

Diller İngilizce

PBT Oyun Kitapları

Şunlar için ücretsiz bilgiler içerir:
Eğitim, Sporcular, yaşlı bakım evleri ve çok daha fazlası

Diller İngilizce

Bilim Bilgi Sayfaları

Ülkenizdeki gıda sistemleri ve iklim değişikliğinin etkileri hakkında bilimsel, gerçeklere dayalı bilgiler.

Diller İngilizce

Etki yaratmanın ve ivme kazanmanın 20 yolu

Siyasi Baskı

#PlantBasedTreaty'nin başarıyla taraftar toplamasını sağlamak için,  her cenahtan siyasinin antlaşmayı imzalamasına ihtiyacımız var.

1 // Siyasi temsilcilerinizle görüşün ve onlardan  #PlantBasedTreaty'i imzalamalarını isteyin.

2 // Temsilcilerinizin halka açık düzenledikleri etkinliklere katılın ve onlara hayvancılığın genişlemesini durdurma ve daha güvenli bir bitki bazlı gıda sistemine geçiş konusundaki görüşleri hakkında bir soru sorun.

3 // Yerel yönetiminizin  #PlantBasedTreaty'i desteklemek için bir önerge sunmasını sağlayın. Nasıl yapılır, kılavuzumuzu okuyun.

İş dünyası ve Toplum

#PlantBasedTreaty 'i hayata geçirmek için kolektif eyleme ihtiyacımız olacak.

4 // Yerel işletmeler, STK'lar, hayır kurumları ve dinî merkezlerle iletişime geçerek kantinlerine ve etkinliklerine bitki bazlı seçenekler eklemelerini isteyin.

5 // Yerel kafe ve restoranlardan bitki bazlı yiyeceklere anlamlı bir geçiş yapmalarını ve Bitki Bazlı Antlaşmayı imzalamalarını isteyin.  Örnek talepler: 2022'ye kadar menünüzün %50'sini bitki bazlı yapın; 2022'ye kadar süt ürünlerini bitki bazlı alternatiflerle ideğiştirin; Burgerlerinizi bitki bazlı hazırlayın.

6 // Yaşadığınız yerdeki okullardan, hastanelerden, toplum merkezlerinden ve hapishanelerden menülerine bitki bazlı seçenekler eklemelerini isteyin. Bunu yaparken bu değişimin hem insanların hem de gezegenin sağlığı, diğer yandan da maliyetlerin düşmesine faydası dokunacağını açıklayın

#PlantBasedTreaty Ağını  Büyütün

#PlantBasedTreaty'i başarıya ulaştırmak için, baskı yaratan hareket, örgüt ve bireylerden oluşmuş büyük bir küresel ağa ihtiyacımız olacak.

7 // Yerel bir iklim eylem grubu başlatın veya katılın ve #PlantBasedTreaty'i gündeme yerleştirin, sonraki adımlarınızı planlamak için bir toplantı düzenleyin!

8 // Yerelde farkındalık yaratın #PlantBasedTreaty'i imzalama sözü alın.

9 // Bölgenizde #PlantBasedTreaty'i tanıttığınıç bir etkinlik gecesi düzenleyin.

10 // İklim mitingleri ve etkinliklerine katılmak için afişler ve pankartlar üretmek için atölye buluşmalarına ev sahipliği yapın.

Yaratıcı Eylem

İnsanları aktif hale getirin! Kalpleri ve zihinleri hareket ettirmenin yanı sıra, insanları topluluğunuzdaki büyük ve yaratıcı #PlantBasedTreaty eylemlerde ortaya çıkararak topluluğunuzda aktif hale getirin.

11 // Kendi bölgenizde Bitki Bazlı Antlaşma çağrısında bulunan bir miting düzenleyin veya yaklaşan diğer mitinglere ve grevlere bunu talep olarak ekleyin.

12 // Halka açık bir yere #PlantBasedTreaty temalı bir duvar resmi çizin.

13 // Simgesel bir yapı ya da siyasi bir bina duvarına yansıtmak yöntemiyle #PlantBasedTreaty'i bir projeksiyon  gösterisiyle tanıtın.

Biraz Gürültü Yapın

Bitki bazlı hareketin büyümesine yardımcı olun,yeni kitlelere ulaşın ve herhangi birinin baktığı her yerde tek gördüğü şeyin #PlantBasedTreaty olduğundan emin olun. Bir yandan da siyasi temsilciniz üzerinde baskı kurun.

14 // Editöre #PlantBasedTreaty hakkında yerel gazetelerinize nektuplar yazın. Nasıl yapılacağına dair kılavuzumuzu okuyun.

15 // Halka açık yoğun bir yere #PlantBasedTreaty afişleri, posterler ve çıkartmalar asın. İndirilebilir kaynaklara erişmek için burayı tıklatın.

16 // Mağaza önlerinde #PlantBasedTreaty posterlerini sergileyebilmek için yerel işletmelerle işbirliği yapın.

17 //  #PlantBasedTreaty mesajlarını görünür alanlarda ve siyasi temsilcinizin ofisinin dışındaki yolda tebeşirle yazın. 

18 // Influencer ve ünlülerle bağlantı kurun ve sosyal medya kanallarında Bitki Bazlı Antlaşma'yı tanıtmalarını isteyin.

19 // Gıda sistemi değişikliğini ve Bitki Bazlı Antlaşma'yı teşvik etmek için sosyal medya kitimizi kullanın.

20 // Bitki bazlı gıdanın ve Bitki Bazlı Antlaşma'nın faydalarını tanıtmak için bir film gösterimi, gıda dağıtımı veya bitki bazlı gıda festivaline ev sahipliği yapın.

Bitki Temelli Antlaşma'nın her eylemi...

İMZACI BİREYLER

İMZACI ORGANIZASYONLAR

İMZACI ŞİRKETLER

ŞEHİR DESTEKÇİLERİ

Yerel ekosistemleri tehdit etmesi, biyoçeşitlilik kaybına neden olması, dünyanın kritik döngülerini istikrarsızlaştırması ve türlerin altıncı kitlesel yok oluşuna yol açması nedeniyle küresel gıda üretimi, çevresel bozulmanın en büyük itici gücüdür;
– EAT Lancet Komisyonu, 2019

KÜRESEL GIDA ÜRETIMI, ÇEVRESEL BOZULMANIN EN BÜYÜK SEBEBİDİR.
– EAT LANCET KOMİsYONU, 2019