O nas

Nasza misja

Promowanie zmiany w kierunku sprawiedliwego, opartego na roślinach systemu żywnościowego, który umożliwiłby nam bezpieczne życie w granicach naszej planety i ponowne zalesienie Ziemi.

Nasza wizja

Globalny Traktat Roślinny dołączony do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, aby umożliwić system żywności oparty na roślinach.

Programy traktatowe oparte na roślinach:

Zbieranie poparcia dla traktatu opartego na roślinach

Naszą teorią zmiany jest stworzenie oddolnej presji na rządy w celu wynegocjowania globalnego traktatu roślinnego poprzez uzyskanie poparcia milionów osób, w tym znanych celebrytów, naukowców i polityków, dziesiątek tysięcy grup i firm oraz setek miast.

Program Plant Based Treaty City

Budujemy bazę wsparcia i rozwijamy zespoły ds. traktatu opartego na roślinach w celu przedstawienia radom miejskim wniosków o zatwierdzenie traktatu opartego na roślinach i włączenie strategii żywności opartej na roślinach do istniejących planów działania w zakresie klimatu, różnorodności biologicznej i ubóstwa żywności. Umożliwi im to zwiększenie dostępności pożywnej żywności pochodzenia roślinnego i rozpowszechnianie publicznych kampanii informacyjnych na temat korzyści płynących z diety roślinnej.

Zmiana menu i edukacja publiczna

Korzystamy z naszej serii podręczników Plant Based Treaty Playbooks przedstawiających najlepsze praktyki dla wczesnej edukacji, uniwersytetów, domów seniora i sportowców, aby rozszerzyć opcje żywności roślinnej i edukację w instytucjach. Opracowujemy przewodniki po traktatach roślinnych dla uniwersytetów, promujemy etykietowanie emisji dwutlenku węgla oraz wprowadzamy testy i zobowiązania oparte na roślinach na uniwersytetach przez cały rok, wykorzystując kluczowe daty kalendarzowe, takie jak Miesiąc Ziemi, Maj Bez Mięsa, Tydzień Froshers, Światowy Dzień Wegan i Weganizm.

Rzecznictwo podczas globalnych rozmów klimatycznych

Angażujemy się w rzecznictwo ONZ na globalnych konferencjach klimatycznych, takich jak Konferencja Stron UNFCCC (COP), Konferencja Klimatyczna w Bonn i konsultacje ECOSOC ONZ w sprawie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), aby zachęcić je do przyjęcia w swoich programach transformacji żywieniowej opartej na roślinach. W grudniu 2023 r. opublikowaliśmy nasz pierwszy raport roczny " Safe and Just ".

Szkolenia i budowanie potencjału

Wzmacniamy i rozwijamy ruch oparty na roślinach, wprowadzając narzędzia i szkolenia, rekrutując i wzmacniając nowych zwolenników oraz uruchamiając wpływowe zespoły miejskie.

Pobierz nasz one pager, który przedstawia naszą misję i programy 👇🏽

Nasze wartości

Włączenie głębokiej ekologii i sprawiedliwości klimatycznej, demokratycznej struktury organizacyjnej, DEI oraz globalnie reprezentowanego zespołu głównego i rozwoju lokalnego przywództwa.

Środowisko

Skupiamy się na bezpiecznym i sprawiedliwym systemie żywnościowym. Przyczyną naszego kryzysu klimatycznego są nasze relacje z naturą i innymi zwierzętami, a także kwestie niesprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej. Gdy zmienimy nasz światopogląd i pomożemy ludziom zrozumieć wzajemne powiązania całego życia na Ziemi, możemy przejść do pełnego szacunku i zrównoważonego sposobu życia na planecie, gdzie mamy lasy, które zamieszkujemy wspólnie z rdzennymi obrońcami ziemi i innymi gatunkami.

Sprawiedliwość klimatyczna

Zdajemy sobie sprawę, że wpływ kryzysu klimatycznego nie jest odczuwalny równomiernie na całym świecie. Przyjmujemy stanowisko intersekcjonalne, sprzeciwiamy się wszelkim formom dyskryminacji i budujemy koalicje z grupami zajmującymi się ochroną środowiska i innymi grupami sprawiedliwości społecznej. Dyskusja na temat rolnictwa zwierzęcego wymaga centralnego miejsca w ruchu na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, w tym dostępności pożywnej żywności pochodzenia roślinnego.

Demokracja

Nasze rozwijające się podejście do przywództwa zespołowego pomaga budować oddolny ruch oddolny, jednocześnie promując regionalną i krajową autonomię polityczną i gospodarczą. Zachęcamy do rozwoju lokalnego przywództwa, dzieląc się zasobami i narzędziami oraz oferując szkolenia, które z kolei inspirują innych w globalnej społeczności.

Różnorodność, równość i integracja

Promujemy różnorodność, równość i integrację poprzez zaangażowanie w globalnie reprezentatywny zespół w naszych procesach rekrutacyjnych.

Współpraca i partnerstwa

Współpracujemy z naszymi zwolennikami i zapewniamy narzędzia i szkolenia, które umożliwiają im podejmowanie działań. Współpracujemy z grupami o podobnych poglądach, które mogą dostarczać specjalne części naszych programów. Pomagamy miastom i ich radnym w opracowywaniu strategii uchwalania traktatów roślinnych i konsultujemy się w sprawie wdrażania i dostarczania najlepszych praktyk w zakresie polityki żywnościowej opartej na roślinach.

 Nasz przegląd roku | 2023

Raporty i publikacje

Raport Plant Based Treaty przedstawiający ekonomię wegańskich pączków

Raport Safe & Just 2023

Wegańskie podejście do ekonomii pączków w traktacie Plant Based Treaty w odniesieniu do systemu żywnościowego