Wybierz stronę

Campaign Hub

Twoje zestawy narzędzi do kampanii

Zasoby dla... Osoby | Grupy | Przedsiębiorstw | Miast | Miejscowości Ogólne | Organizatorzy

Zasoby dotyczące zatwierdzeń indywidualnych

Ogólny Endorse Zaproszenie

Twoja wypowiedź na temat PBT

Obniżanie Twojego śladu węglowego

Jak napisać list do redakcji

Podejmij wegańskie zobowiązanie

Pobierz kartę zapisu na PBT

Zasoby zatwierdzania grupowego

Grupy popierają zaproszenie

18 sposobów, w jaki szkoły mogą pomóc

Zasoby dotyczące zatwierdzania przedsiębiorstw

Zaproszenie do poparcia przez firmę

17 sposobów, w jakie przedsiębiorstwa mogą pomóc

Zasoby miejskie

Napisz do swojego polityka.czki

Jak: Przekazać wniosek w swoim mieście

Szablon:  Prezentacja do władz lokalnych

Wzór: Projekt uchwały

Szablon: Informacja dla mediów

10 sposobów, w jakie miasta mogą pomóc

Zawiera darmowe pliki do pobrania:
Ulotki i wizytówki | Przewodniki | Tabliczki do wydrukowania | Table toppers | Pocztówki | Pakiet mediów społecznościowych | Materiały szkolne

Języki: Angielski, Español, Italia, 日本, Português, Türkçe, Tiếng Việt, русский

PBT Przewodnik organizatora

Pełne zasobów i pomysłów, które pomogą Ci rozpocząć kampanie Plant Based Treaty tam, gdzie mieszkasz.

Języki: Angielski

Podręczniki PBT

Zawiera bezpłatne informacje dla:
Edukacja, Sportowcy, domy opieki dla seniorów i wiele więcej

Języki: Angielski

Arkusze informacyjne dotyczące nauki

Naukowe, zwięzłe i oparte na faktach informacje na temat wpływu systemów żywnościowych i zmian klimatu w Twoim kraju.

Języki: Angielski

20 sposobów na wywarcie wpływu i zbudowanie rozmachu

Presja polityczna

Aby osiągnąć #PlantBasedTreaty, potrzebujemy przedstawicieli i przedstawicielek politycznych ze wszystkich stron polityki, którzy wyrażą wsparcie dla Traktatu.

Spotkaj się ze swoimi politycznymi przedstawicielami.kami i poproś ich o poparcie Traktatu #PlantBasedTreaty.

2 // Weź udział w publicznych wystąpieniach swoich przedstawiciel.lek i zadaj im pytanie o ich poglądy na temat powstrzymania ekspansji rolnictwa zwierzęcego i przejścia na bezpieczniejszy system żywnościowy oparty na roślinach.

3 // Namów swój lokalny samorząd do złożenia wniosku o poparcie dla #PlantBasedTreaty. Przeczytaj nasz poradnik jak to zrobić.

Biznes i społeczeństwo

Aby osiągnąć porozumienie #PlantBasedTreaty będziemy potrzebowali zbiorowego działania.

4 // Skontaktuj się z lokalnymi firmami, organizacjami pozarządowymi, charytatywnymi i religijnymi, aby poprosić je o dodanie opcji roślinnych do swoich stołówek, spotkań,  wydarzeń.

5 // Poproś lokalne jadłodajnie i knajpy, aby w znaczący sposób przestawiły się na dietę roślinną i poparły Plant Based Treaty. Przykładowe żądania: Spraw, aby 50% twojego menu było roślinne do 2022 roku; Zamień nabiał na roślinne alternatywy do 2022 roku; Zamień swoje hamburgery na roślinne.

6 // Poproś lokalne szkoły, szpitale, domy kultury i więzienia o wprowadzenie do menu opcji opartych na roślinach, wyjaśniając korzyści dla planety, zdrowia, szczęścia i kosztów.

Rozwijaj sieć #PlantBasedTreaty

Aby osiągnąć #PlantBasedTreaty będziemy potrzebowali ogromnej globalnej sieci ruchów, organizacji i osób wspierających i wywierających presję.

7 // Załóż lub dołącz do lokalnej grupy klimatycznej i umieść #PlantBasedTreaty w porządku obrad, zorganizuj spotkanie, aby zaplanować kolejne kroki!

8 // Zapukaj do drzwi swojej okolicy z deklaracją poparcia dla #PlantBasedTreaty.

9 // Zorganizuj w swojej okolicywieczór informacyjny #PlantBasedTreaty.

Organizuj spotkania, żeby robić transparenty i znaki, które można zabrać ze sobą na wiece i imprezy klimatyczne.

Działanie twórcze

Aktywuj ludzi! Oprócz poruszenia serc i umysłów, zachęć ludzi do aktywności w swojej społeczności poprzez duże i kreatywne akcje #PlantBasedTreaty w Twojej społeczności.

Zorganizuj w swojej okolicywiec wzywający do wprowadzenia Traktatu Roślinnego lub dodaj go jako postulat do innych nadchodzących wieców i strajków.

12 // Namaluj mural o tematyce #PlantBasedTreaty w wybranym miejscu publicznym.

13 // Zorganizuj projekcję #PlantBasedTreaty na ważnym miejscu lub budynku politycznym.

Zrób trochę hałasu

Pomóż ruchowi roślinnemu rosnąć, docierać do nowych odbiorców i wywierać presję na przedstawicieli.lki politycznych w tym samym czasie, upewniając się, że gdziekolwiek ktoś spojrzy, wszystko co widzi to #PlantBasedTreaty.

14 // Napisz list do redakcji lokalnej gazety na temat #PlantBasedTreaty. Przeczytaj nasz poradnik jak to zrobić.

15 // Zrób i powieś baner #PlantBasedTreaty w ruchliwym miejscu publicznym, rozwieś plakaty i naklejki. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do materiałów do pobrania.

Zorganizowanie we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami wywieszenia plakatów #PlantBasedTreaty na frontach sklepów.

17 // Wykreśl kredą napisy #PlantBasedTreaty w miejscach o dużym natężeniu ruchu i na chodniku przed biurem polityków.

Skontaktuj się z influencerami.rkami i celebrytami i poproś ich o promowanie Traktatu Roślinnego na swoich kanałach społecznościowych.

Wykorzystaj nasz zestaw mediów społecznościowych do promowania zmian w systemie żywnościowym i Traktatu Roślinnego

Zorganizuj projekcję filmu, rozdawanie żywności lub  festiwal żywności roślinnej , aby promować korzyści płynące z jedzenia opartego na roślinach i Traktatu Roślinnego.

Każda akcja Plant Based Treaty dodała się do...

INDYWIDUALNI WSPIERAJĄCY

ORGANIZACJE POPIERAJĄCE

 PRZEDSIĘBIORSTWA, BIZNESY WSPIERAJĄCE TRAKTAT

ZWOLENNICY MIASTA

Globalna produkcja żywności jest pojedynczym największym czynnikiem powodującym degradację środowiska; zagraża lokalnym ekosystemom, powoduje utratę różnorodności biologicznej, destabilizuje krytyczne cykle Ziemi i prowadzi do szóstego masowego wymierania gatunków
- Komisja EAT Lancet, 2019 r.

ŚWIATOWA PRODUKCJA ŻYWNOŚCI JEST NAJWIĘKSZYM POJEDYNCZYM CZYNNIKIEM POWODUJĄCYM DEGRADACJĘ ŚRODOWISKA.
- EAT LANCET COMMISSION, 2019