Wybierz stronę

Traktat Roślinny

Stanowiska

<    Sign the Plant Based Treaty

  Podpisz Traktat o diecie roślinnej

21 miast apeluje o globalny traktat roślinny

IPCC wykazuje, że dieta wegańska jest optymalnym sposobem na drastyczne ograniczenie emisji związanych z żywnością. Traktat Roślinny oferuje mapę drogową dla szybkiego i sprawiedliwego przejścia na system żywności oparty na roślinach w tym dziesięcioleciu w odpowiedzi na kryzys klimatyczny.

Data premiery: 31 maja 2023 r.

Obecny globalny system żywnościowy z rosnącą konsumpcją mięsa, nabiału i jaj alarmująco przekracza granice planetarne, zagrażając bezpieczeństwu żywnościowemu i szkodząc zdrowiu ludzkiemu i dobrostanowi zwierząt. 21 miast, w tym stolica Szkocji Edynburg i Los Angeles, wezwało światowych przywódców do wynegocjowania traktatu roślinnego, który byłby uzupełnieniem porozumienia paryskiego.

Rolnictwo regeneracyjne powoduje rozrost rolnictwa

Wyrzucić regeneracyjne rolnictwo zwierzęce do lamusa i wprowadzić roślinne rozwiązania żywnościowe dla kryzysu klimatu, oceanów i bioróżnorodności

Data wydania: 4 listopada 2022 r.

Przemysł hodowli zwierząt utrwala mit, że wypasanie bydła może zrównoważyć emisję gazów cieplarnianych poprzez stymulowanie gleby do pochłaniania większej ilości węgla z atmosfery, co jest procesem znanym jako sekwestracja węgla w glebie.

Tak jak musimy utrzymywać paliwa kopalne w ziemi, tak samo mięso, nabiał i jaja muszą pozostać poza naszymi talerzami. Dotyczy to również "regeneracyjnego" rolnictwa zwierzęcego. Zdziwiony?

Wylesianie czy ponowne zalesianie?

Odpowiedź zależy od przyjęcia zmiany diety opartej na roślinach

Data wydania: 4 listopada 2022 r.

Pozostajemy blithely nieświadomi, że jedzenie mięsa, nabiału i jaj bezpośrednio przyczynia się do rolniczego rozrostu w akrach duchów, zapominając, że pasza dla zwierząt hodowlanych może być uprawiana z wielkim kosztem ekologicznym, tysiące mil stąd.

Agricultural sprawl definiuje się jako wykorzystywanie dużych ilości ziemi, pestycydów i nawozów w hodowli zwierząt do produkcji niewielkich ilości żywności pochodzenia zwierzęcego.

Krytyczne dla przetrwania, ale jest traktowane jak brud.

Jak traktat glebowy może uratować świat

Data wydania: 4 listopada 2022 r.

Gleba stanowi część kluczowego systemu podtrzymywania życia, regulując cykle wodne i łagodząc zmiany klimatyczne poprzez przechowywanie dwutlenku węgla (CO2) w postaci węgla. Zadziwiające jest to, że gleby na świecie przechowują obecnie około dwa do trzech razy więcej węgla niż atmosfera, co czyni je drugim co do wielkości pochłaniaczem węgla po oceanie. Jednak ta funkcja sekwestracji węgla, mająca wpływ na kryzys klimatyczny, wiąże się z kosztami - gleby muszą być zdrowe, aby mogły sekwestrować i zatrzymywać węgiel, w przeciwnym razie uwalniają go z powrotem do atmosfery, przyczyniając się do już rosnącej emisji gazów cieplarnianych.

Burping our way to extinction

Ostre cięcia metanu oferują naszą ostatnią nadzieję na uniknięcie katastrofy klimatycznej i mogą być dostarczone w tej dekadzie z przejściem do systemu żywnościowego opartego na roślinach

Data wydania: 4 listopada 2022 r.

Emisja metanu uległa gwałtownemu wzrostowi, a pomiary amerykańskiej Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej odnotowały przekroczenie 1900 części na miliard (ppb) w 2021 r., co stanowi prawie potrójny poziom przedprzemysłowy. Poziomy metanu wzrosły o rekordowe 17 ppb w 2021 roku, w porównaniu z rekordowym wzrostem o 15,3 ppb w 2020 roku. Ten ogrzewający planetę gaz cieplarniany jest 80 razy silniejszy niż dwutlenek węgla w ciągu 20 lat.

Uprawa żywności roślinnej na żyznej glebie jest równie ważna jak pozostawienie paliw kopalnych w ziemi

Traktat o roślinach, wzorowany na Traktacie o paliwach kopalnych, stanowi mapę drogową do zakończenia hodowli zwierząt

Data wydania: 4 listopada 2022 r.

Rozrost rolnictwa jest definiowany jako wykorzystanie dużych ilości ziemi do produkcji małych ilości żywności. Hodowla zwierząt zajmuje obecnie 78% gruntów rolnych na świecie, ale produkuje tylko 18% kalorii.

Apetyt na dietę roślinną?

IPCC wielokrotnie wykazuje, że dieta wegańska jest optymalnym sposobem odżywiania, który pozwoli drastycznie ograniczyć emisje związane z żywnością

Data wydania: 6 czerwca 2022 r.

Natychmiastowa, szybka i trwała redukcja emisji gazów cieplarnianych pochodzących zarówno z paliw kopalnych, jak i z hodowli zwierząt jest niezbędna, aby uniknąć katastrofalnego załamania klimatu.

Traktat o diecie roślinnej oferuje mapę drogową szybkiego i sprawiedliwego przejścia na system żywnościowy oparty na roślinach w tej dekadzie, w odpowiedzi na kryzys klimatyczny.