Wybierz stronę

Wsparli i wsparły Traktat Roślinny

Naukowcy

Dr. Peter Carter

Ekspert oceniający IPCC

Przeczytaj biografię Piotra

Dr Peter Carter jest ekspertem IPCC, recenzentem, posiadającym cenione publikacje na temat globalnych zmian klimatu, skutków zmian klimatu, zmian klimatu Arktyki, oceny ryzyka i bioróżnorodności. Dr Carter jest emerytowanym lekarzem medycyny i dyrektorem Climate Emergency Institute, z doświadczeniem w zakresie polityki ochrony zdrowia środowiskowego.

Najbardziej skutecznym, zdecydowanie skutecznym, natychmiastowym i łatwym do wykonania działaniem, jakie może podjąć każdy człowiek na świecie, jest przejście na weganizm. Teoretycznie wszyscy możemy to zrobić. Jeśli to zrobimy, emisje natychmiast spadną.

Dr. Alison Green

Psycholog poznawczy i ekspert w dziedzinie ludzkiego uczenia się

Przeczytaj biografię Alison
Dr Alison Green jest psychologiem poznawczym i ekspertem w dziedzinie ludzkiego uczenia się i myślenia. Jest byłym dziekanem na Open University i byłym Pro Vice-Chancellor na Arden University. W 2018 roku zrezygnowała ze stanowiska i zamieniła środowisko akademickie na aktywizm, zdecydowana zastosować psychologię do zrozumienia oporu wobec zmian i ludzkiego zaprzeczenia.

Alison jest obecnie dyrektorem wykonawczym Scientists Warning Foundation i wspiera Extinction Rebellion od początku jej istnienia. Współredagowała popularną książkę Extinction Rebellion "This is not a Drill". Przedstawiła wspólną prezentację na temat zmian klimatu z nieżyjącym już Stuartem Scottem dla Grupy Foresight w Komisji Europejskiej w 2018 roku, która od tego czasu uzyskała ponad 100K wyświetleń na kanale Scotta YouTube . Zebrała dalsze wsparcie dla aktywizmu klimatycznego od społeczności międzynarodowej i zainicjowała wezwanie do działania od ponad 1000 brytyjskich naukowców.

Alison brała aktywny udział w strajkach klimatycznych w szkołach, pisząc list prasowy popierany przez wielu naukowców. Była współautorką szeroko cytowanej pracy naukowej wspierającej szkolne strajki klimatyczne, opublikowanej w międzynarodowym czasopiśmie, Science. Była głównym mówcą na londyńskim wydarzeniu Climate Action (2019) i jest ekspertem w brytyjskiej komisji klimatycznej dla szkolnictwa wyższego i dalszego.

Alison przemawiała na COP 26, jako panelistka na Coalition People's Summit, wraz z Scientists for XR i Scientists for Global Responsibility. Jest członkinią grupy kampanijnej rewilding, Wildcard i jest liderem akademickim dla Faculty for a Future.

Popieram Traktat Roślinny, ponieważ przejście na dietę opartą na roślinach jest jedną z najskuteczniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić, aby poprawić zarówno nasze zdrowie, jak i zdrowie naszej planety.

Dr Peter Kalmus

Naukowiec i aktywista zajmujący się klimatem

Przeczytaj biografię Piotra

Peter Kalmus jest klimatologiem i aktywistą.

Załamanie Ziemi wymaga pilnych działań, a dwie największe przyczyny tego stanu rzeczy to rolnictwo zwierzęce i przemysł paliw kopalnych. Gwałtowne ograniczenie rolnictwa zwierzęcego i przejście na dietę roślinną to jedna z najlepszych, najprostszych i najszybszych rzeczy, jakie możemy zrobić dla ratowania planety. Zapewni to również bezpieczeństwo żywnościowe w czasach coraz częstszych nieurodzajów spowodowanych globalnym ociepleniem. Świat potrzebuje Traktatu o diecie roślinnej.

Barika Göncü

Profesor nadzwyczajny

Przeczytaj biografię Bariki

Konsultant ds. komunikacji i członek wydziału na Wydziale Komunikacji (Istanbul Bilgi University).

Kryzys klimatyczny wymaga zmian od jednostek, instytucji i decydentów. Do głównych przyczyn kryzysu klimatycznego należy działalność światowego sektora rolnictwa zwierzęcego. Podczas gdy konsumenci rewidują swoje nawyki żywieniowe, producenci również powinni zwrócić się ku alternatywnym modelom biznesowym i przestawić się na żywienie roślinne, zanim będzie za późno.

Nilang Gor

Starszy naukowiec

Przeczytaj biografię Nilanga

Nilang Gor jest starszym pracownikiem naukowym w dziedzinie zaburzeń genetycznych i posiada tytuł magistra biologii komórkowej i molekularnej. Nilang założył również organizację Cultivate Empathy for All, która promuje empatię jako narzędzie do rozwiązywania globalnych problemów. Jako myśliciel systemowy uważa, że żyjemy w ekosystemie o wysokim stopniu wzajemnych powiązań, w którym nasze samopoczucie jest współzależne od innych ludzi, zwierząt pozaludzkich i środowiska. Nilang uważa, że nasza niewiedza o tej współzależności doprowadziła do powstania niezrównoważonych systemów rolnictwa zwierzęcego, które obecnie mają wpływ na nasze środowisko, zdrowie publiczne, a także na równość społeczną i rasową. Mobilizuje członków społeczności do edukowania miejskich ustawodawców w zakresie negatywnego wpływu systemów żywnościowych opartych na produktach pochodzenia zwierzęcego na różne aspekty naszego społeczeństwa i środowiska, a także do promowania lokalnych, zrównoważonych polityk i programów.

Popieram Traktat Roślinny, ponieważ jest on zakorzeniony w naukowym podejściu "Jedno zdrowie" - zdrowie ludzi jest połączone ze zdrowiem zwierząt i naszego wspólnego środowiska.

Jonathan Balcombe

Etolog i autor

Przeczytaj biografię Jonathana

Jonathan Balcombe jest etologiem i autorem. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora ds. Animal Sentience w Humane Society Institute for Science and Policy oraz kierownika Katedry Animal Studies na Humane Society University w Waszyngtonie.

Rolnictwo zwierzęce, jako główny czynnik przyczyniający się do zmian klimatycznych, pandemii, utraty bioróżnorodności i cierpienia zwierząt, nie ma miejsca w przyszłościowej polityce i działaniach. Musimy inwestować we wzmocnienie pozycji społeczności, które będą mogły rozwijać się dzięki ekologicznemu rolnictwu roślinnemu.

Danny Harvey

Główny autor IPCC, profesor

Przeczytaj biografię Danny'ego

Danny Harvey jest profesorem na Wydziale Geografii Uniwersytetu w Toronto. Studiował geografię na University of British Columbia (licencjat) oraz University of Toronto (magisterium i doktorat), uzyskując tytuł doktora w 1986 r.

Dr Harvey prowadzi badania w dziedzinie komputerowego modelowania klimatu oraz możliwości redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z wykorzystaniem energii. Jego prace modelowe koncentrują się na zrozumieniu zmian klimatycznych zachodzących w przeszłości oraz prognozowaniu przyszłych zmian klimatycznych spowodowanych emisją gazów cieplarnianych, ze szczególnym uwzględnieniem modeli sprzężonego cyklu klimatyczno-węglowego oraz wpływu różnych scenariuszy energetycznych na świecie w przyszłości.

Opublikował trzy tuziny artykułów, był głównym autorem Raportu Technicznego IPCC nr 2 (An Introduction to Simple Climate Models Used in the IPCC Second Assessment Report) oraz wydał dwie książki.

W latach 1989-1995 dr Harvey pełnił funkcję współprzewodniczącego Specjalnego Komitetu Doradczego ds. Środowiska Miasta Toronto, który odegrał kluczową rolę w ustanowieniu programu redukcji emisji gazów cieplarnianych w mieście Toronto - pierwszym mieście na świecie, które przyjęło program redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie lokalnym.

Popieram Traktat Roślinny, ponieważ dotyczy on największych źródeł emisji gazów cieplarnianych w dwutorowy sposób, który jest dokładnie taki sam, jak to, co należy zrobić w odniesieniu do emisji z paliw kopalnych: zamrożenie dalszego rozwoju i likwidacja istniejących intensywnych systemów przemysłowych, które produkują tanie mięso i nabiał kosztem ogromnego cierpienia zwierząt.

Ray Monk

Filozof i biograf Ludwiga Wittgensteina, Bertranda Russella i Roberta Oppenheimera

Przeczytaj biografię Raya

Ray jest brytyjskim biografem, znanym z biografii Ludwiga Wittgensteina, Bertranda Russella i J. Roberta Oppenheimera. Jest emerytowanym profesorem filozofii na Uniwersytecie w Southampton, gdzie wykładał w różnych funkcjach od 1992 do 2018 roku.

Każdego dnia staje się coraz ważniejsze, abyśmy przeszli na dietę opartą na roślinach. Nasza obecna dieta oparta na mięsie i nabiale jest po prostu nie do przyjęcia, a próbując ją zaspokoić, powodujemy ogromne szkody ekologiczne i praktycznie uniemożliwiamy osiągnięcie naszych celów klimatycznych. Jeśli Traktat o diecie roślinnej zostałby wdrożony, świat byłby o wiele lepszym miejscem. Jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby tak się stało.

Dr Kurt Schmidinger, Ph.D.

Geofizyk i założyciel organizacji Future Food

Przeczytaj biografię Kurta

Dr Kurt Schmidinger jest naukowcem zajmującym się żywnością i geofizykiem, założycielem futurefood.org, członkiem rad doradczych Good Food Institute, Albert Schweitzer Stiftung i innych organizacji pozarządowych, współpracownikiem FEWD na Uniwersytecie Wiedeńskim - i aktywistą.

Mamy jedną możliwość, która jest niezbędna do osiągnięcia celu klimatycznego 1,5°C - przejście na dietę roślinną: Ograniczyłoby to emisje związane z hodowlą zwierząt i znacznie zmniejszyłoby zapotrzebowanie na powierzchnię uprawną, co dałoby odrastającej roślinności naturalnej szansę na pochłonięcie znacznej części emisji dwutlenku węgla z przeszłości. Oprócz ulgi dla klimatu pomogłoby nam to również w zwalczaniu przyszłych pandemii i okrucieństwa wobec zwierząt, a także w oszczędzaniu funkcjonalnych antybiotyków, wody, gleby, bioróżnorodności i żywienia na świecie.

William B. Orcutt

Kpt. USAF w stanie spoczynku. BSEE Uniwersytet Missouri, MSEE Instytut Technologiczny Sił Powietrznych

Przeczytaj biografię Williama

William B. Orcutt kpt. USAF w stanie spoczynku. BSEE Uniwersytet Missouri, MSEE Instytut Technologii Sił Powietrznych

Opinia publiczna musi wiedzieć, że nie możemy przeciwdziałać zmianom klimatu, nie odchodząc od paliw kopalnych. Podobnie, nie możemy osiągnąć naszych celów klimatycznych bez rozwiązania problemu globalnej produkcji żywności. Traktat roślinny zachęca ludzi do podejmowania samodzielnych działań na rzecz walki z kryzysem klimatycznym poprzez zmianę diety.

Więcej naukowców

Jennifer Black, dr, mikrobiologia i immunologia; mgr, patobiologia

Dr Thomas Brückmann, biolog i projektant komunikacji

Pamela Fergusson, RD, PhD

Becca Franks, dr, pracownik naukowy Wydziału Studiów nad Środowiskiem, Uniwersytet Nowojorski

Joanna Hańderek, profesor nadzwyczajny, Instytut Filozofii - Uniwersytet Jagielloński

Ryszard Kulik, dr, Klub Myśli Ekologicznej

Dr hab. Barbara Niedźwiedzka, członek Kościoła katolickiego, emerytowany pracownik naukowy Instytutu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dorota Probucka, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Etyki Stosowanej, Teorii Mediacji i Negocjacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Etycznego, redaktor naczelna czasopisma naukowego Edukacja Etyczna

Dr Hugh Martin, główny wykładowca nauk rolniczych na Królewskim Uniwersytecie Rolniczym.

Marco Maurizi, filozof, doktor, pisarz, autor książki "Beyond Nature. Animal Liberation, Marxism, and Critical Theory". Współzałożyciel czasopism naukowych "Liberazioni" i "Animal Studies. Italian Journal of Antispecism".

William Ripple, PhD. Wybitny profesor ekologii, Uniwersytet Stanowy Oregonu

Hakan Şentürk, Uniwersytet Bezmi Alem, Klinika Gastroenterologii

Piotr Skubała, dr, Uniwersytet Śląski, Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska

Profesor Julia Steinberger, Uniwersytet w Lozannie, Szwajcaria, główny autor IPCC AR6 WG3

Marcin Urbaniak, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Gerard Wedderburn-Bisshop, B. Surv (Hons1), były główny naukowiec, Qld Natural Resources (Zasoby naturalne stanu Qld).

Jean Ziegler, Szwajcar, były profesor socjologii na Uniwersytecie Genewskim i paryskiej Sorbonie, były wiceprzewodniczący Komitetu Doradczego przy Radzie Praw Człowieka ONZ.

Dr Alexandra Isfahani-Hammond

Chloe Taylor, profesor Women's and Gender Studies, University of Alberta

Laurie Adkin, profesor [nauki polityczne i studia środowiskowe] Uniwersytet Alberty

José Moisés Martín Carretero, profesor ekonomii. Wydział Nauki i Technologii, Uniwersytet Camilo José Cela

Barton Rubenstein, dr, współzałożyciel Projektu Matka Ziemia

Jonathan M. White, dr, adiunkt socjologii, Uniwersytet Bentleya

John Packer, profesor nadzwyczajny (prawo), Uniwersytet w Ottawie

Dr J. David Spence, profesor neurologii i farmakologii klinicznej, Uniwersytet Zachodni

Carla Steffen, lekarz weterynarii

Dr Kristiina Visakorpi

Bastiaan Rutjens, dr

Dr Holly Sitters, ekolog, Uniwersytet w Melbourne

Jane Hindley, starszy wykładowca studiów interdyscyplinarnych, University of Essex

Kathrin Herrmann, Centrum Alternatyw dla Doświadczeń na Zwierzętach Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa

Patrick Alberti, M.A.

Dr Corey Lee Wrenn

Dr. Anna Perreira

André Bittar, pracownik naukowy, King's College London

Jans Henke, mgr inż.

Dr Fatih Uenal, Centrum Nauk o Afektach, Uniwersytet Genewski

Jeroen Melief, PhD

Prof. Colin D Butler, Krajowe Centrum Epidemiologii i Zdrowia Ludności, Australijski Uniwersytet Narodowy

Jill Belch, profesor medycyny i lider projektu badawczego dotyczącego zanieczyszczenia powietrza w regionie Tayside

Dr. Heather Davis

Dr. Yuri Engelhardt

Dr Sara Gabrielsson, starszy wykładowca, Centrum Studiów nad Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu w Lund

Cameron Roberts, PhD

Paul Berger, profesor nadzwyczajny (edukacja), Lakehead University

Pere Pons, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet w Gironie

Dr Charlie Gardner

Dr A J Perrin

Profesor James Renwick

Charles Ross DO

Brenda Dobia, PhD. Psycholog, ekolog społeczny, Adjunct Fellow Uniwersytet Western Sydney

Annika Linde, DVM, PhD, MPH. Zachodni Uniwersytet Nauk o Zdrowiu, Kalifornia

David Crookall, dr, Między-Oceaniczna Szkoła Klimatyczna (IOCS), Otwarty Uniwersytet Oceaniczny

David Howden, PhD

Cameron Brick, dr, Uniwersytet w Amsterdamie

Anoop Shah

Marc Bekoff, PhD.

Nicholas Carter, ekolog, badacz i współzałożyciel PlantBasedData.org

Profesor Alexandra Cook FLS

Dr. Charles Greene

Dr. Mark Terry

Carl Thomas

Mark Diesendorf, Wydział Projektowania i Architektury Sztuki, UNSW Sydney

Prof. Imre Szeman

Gerard Wedderburn-Bisshop, B. Surv (Hons1), były główny naukowiec, Qld Natural Resources (Zasoby naturalne stanu Qld).

Celia Deane-Drummond, mgr (Cantab), dr (nauka o roślinach), dr (teologia)

Dominik Linn, doktorant w dziedzinie matematyki przemysłowej (Fraunhofer ITWM i TUK)

Carolin Schellhorn, PhD.

Dr. Tushar Mehta

Dr Amanda Boetzkes, profesor historii i teorii sztuki współczesnej, University of Guelph

Diana Molina, LCG. (Nauki genomiczne)

Cassandra Meisel Clarke, mgr inż. Biochemia, mgr inż. Epidemiologia

Didem Varol, RD

Lena Hannah Dogra, doktorantka fizyki, Uniwersytet w Cambridge

DOŁĄCZ DO TYCH NAUKOWCÓW I PODPISZ
TRAKTAT ROŚLINNY