Wybierz stronę

2023 Informacje prasowe

 

Ekolog z Halifaksu twierdzi, że należy zająć się związkiem między kryzysem klimatycznym a pożarami w Nowej Szkocji

Kontakt dla mediów:

Nowa Szkocja: Nicholas Carter, [email protected], 1-902-719-6889
Toronto: Anita Krajnc, [email protected], +14168256080

Pliki multimedialne:

https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1quESHzfEPY53_BD7CDQzgfQE7vHWakaK

  "1 czerwca 2023 r. - Podczas gdy pożary lasów szaleją w Nowej Szkocji, działacze na rzecz klimatu, ekolodzy i organizacje pozarządowe, w tym Plant Based Treaty, wzywają do zajęcia się kwestiami systemowymi podsycającymi bezprecedensowe pożary na całym świecie i zaostrzającymi kryzys klimatyczny.

  Doradca naukowy Plant Based Treaty, ekolog i mieszkaniec Nowej Szkocji, Nicolas Carter, mówi: "Pożary są wzmacniane przez kryzys klimatyczny i wylesianie, napędzane przez wyrąb lasów i hodowlę zwierząt". Carter kontynuuje: "Potrzeba jasnej strategii zapobiegania pożarom z ponownym zalesianiem i ponownym zalesianiem jako jedną z najlepszych możliwości, aby to zrobić, może rozpocząć się od zarządzanego programu ponownego zalesiania pastwisk, strategii, która również zmniejszyłaby emisję metanu". 

  Dowody naukowe zdecydowanie sugerują, że wylesianienapędzane przez hodowlę i uprawy paszowe, zwiększa ryzyko pożarów lasów. Brak drzew zmienia lokalny klimat, zmniejszając opady deszczu i prowadząc do bardziej suchych warunków. Wycinanie lasów drogami leśnymi zwiększa ryzyko wywołania pożarów przez człowieka.

  W tym rejonie świata zwykle spala się około stu hektarów rocznie, ale liczne pożary w Nowej Szkocji mają obecnie łączną powierzchnię ponad 18 000 hektarów, z czego prawie tysiąc hektarów wymknęło się spod kontroli na przedmieściach Halifaksu. Burmistrz Mike Savage i Rada Regionalna ogłosili lokalny stan wyjątkowy w społecznościach dotkniętych pożarami z wieloma nakazami ewakuacji. Jeden ze szpitali w Shelburne w Nowej Szkocji został ewakuowany, ponieważ pożary rozprzestrzeniły się w całej prowincji. Do tej pory pożary spowodowały, że ponad 16 000 mieszkańców musiało ewakuować się z bardzo niewielkim wyprzedzeniem, a setki domów spłonęły doszczętnie.

  W odpowiedzi na eskalację zagrożenia klimatycznego, organizacja Traktat Roślinnyktóry został zatwierdzony przez 21 miast na całym świecie, wzywa do zaprzestania wylesiania przypisywanego rolnictwu zwierzęcemu, które jest głównym czynnikiem powodującym wylesianie i zmiany w użytkowaniu gruntów na całym świecie.

  Carter kontynuuje: "Wzywamy media, edukatorów i decydentów, aby opowiadali się za zerowym wylesianiem w produkcji i konsumpcji w całej Kanadzie, tak jak zostało to niedawno uchwalone w Unii Europejskiej. niedawno w Unii Europejskiej wraz z kompleksowymi strategiami rewildingu zgodnymi z Traktatem Roślinnym. Podejścia te mogą pomóc w sekwestracji dwutlenku węgla, ograniczeniu emisji metanu i zmniejszeniu ryzyka pożarów w przyszłości".

  Jak wylesianie zwiększa ryzyko pożarów:

  • Kiedy drzewa są usuwane, cień, który zapewniają, zostaje utracony, powodując wysychanie dna lasu. Tworzy to obfitość suchego, łatwopalnego materiału, który może łatwo zapalić się i podsycić ogień. 
  • Drzewa odgrywają istotną rolę w obiegu wody, uwalniając parę wodną do powietrza i pomagając utrzymać wilgotny mikroklimat. Po ich usunięciu lokalny klimat może stać się bardziej suchy, co z kolei ułatwia rozprzestrzenianie się pożarów. 
  • Pozostałe pofragmentowane płaty lasu są bardziej narażone na działanie ciepła i wiatru, co może zwiększać ryzyko pożarów i przyspieszać ich rozprzestrzenianie się.

  Jak zmiany klimatu zwiększają ryzyko pożarów: 

  • Wyższe temperatury mogą prowadzić do częstszych i dłuższych okresów suszy, tworząc bardziej suche warunki i czyniąc roślinność bardziej podatną na spalanie. 
  • Cieplejszy klimat może powodować wcześniejsze topnienie śniegu, prowadząc do dłuższych okresów suszy. 
  • Zmienia wzorce pogodowe, potencjalnie prowadząc do częstszych i intensywniejszych fal upałów i burz, które mogą przyczyniać się do zwiększonego ryzyka pożarów.

  Skutki pożarów w Nowej Szkocji wykraczają daleko poza granice lokalne. Dym i unoszące się w powietrzu cząstki stałe mogą przemieszczać się na znaczne odległości, wpływając na jakość powietrza w dużych miastach, takich jak Boston, Nowy Jork i Filadelfia. Miasta te doświadczają pogorszenia warunków powietrznych, wpływając na osoby z chorobami układu oddechowego i potencjalnie prowadząc do zaleceń zdrowotnych.

  Pojawiają się również obawy o wpływ pożarów na dziką przyrodę w okolicy, ponieważ wiele dzikich zwierząt straciło życie w płomieniach. Hope for Wildlife, charytatywna organizacja zajmująca się rehabilitacją i edukacją dzikich zwierząt z siedzibą w Seaforth w Nowej Szkocji, podaje na swojej Facebook stronie: 'Wpływ pożaru wykracza daleko poza bezpośrednie zniszczenia; dzika przyroda, której udało się przetrwać, straciła wszystko, podobnie jak ludzie w naszej prowincji, którzy stracili domy. Ich siedliska, źródła pożywienia, wody i schronienia zostały zdziesiątkowane".

  Anita Krajnc, koordynatorka kampanii Plant Based Treaty, mówi: "Plant Based Treaty wzywa miasto Halifax do dyskusji na temat wdrożenia Plant Based Treaty lub przeprowadzenia oceny wpływu, aby pomóc złagodzić skutki kryzysu klimatycznego w ślad za takimi miastami jak Los Angeles, Edynburg i 19 innych miast na całym świecie".

  Tło

  Nicholas Carter jest ekologiem który mieszka w Halifaksie w Nowej Szkocji, a wcześniej współkierował uruchomieniem centrum adaptacji do zmian klimatu w tym regionie. Współtworzył również największą naukową bazę danych wzywającą do rewildingu i zmiany systemów żywnościowych.

  Traktat Traktat Roślinny jest wzorowany na Traktacie o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych i inspirowany traktatami, które dotyczyły zagrożeń związanych ze zubożeniem warstwy ozonowej i bronią jądrową. Od momentu uruchomienia w sierpniu 2021 r. inicjatywa otrzymała wsparcie od prawie 100 000 indywidualnych zwolenników, 5 laureatów Nagrody Nobla, naukowców IPCC, ponad 3000 organizacji pozarządowych, grup społecznych i firm, w tym Odd Burger, VegTO, Climate Save Movement, Oceanic Preservation Society oraz oddziałów Greenpeace, Friends of the Earth i Extinction Rebellion.