2023 Informacje prasowe

 

Edynburg staje się pierwszą stolicą w Europie, która popiera apel o traktat roślinny w odpowiedzi na kryzys klimatyczny

Raport Edinburgh stwierdza "Mięso i spożycie nabiału musi zmniejszyć, aby osiągnąć cele klimatyczne", jak rada pisze do pierwszego ministra zapraszając Szkocję do zawarcia traktatu opartego na roślinach

Kontakty z mediami i prośby o wywiad:

Aktywa medialne


Edynburg, 18 stycznia 2023 r.
Rada Miasta Edynburga poparła Traktat Roślinny, stając się pierwszym szkockim miastem i stolicą w Europie, która dołączyła do inicjatywy mającej na celu rozwiązanie problemu emisji związanych z żywnością z rolnictwa zwierzęcego i przypisywanego wylesiania, kluczowego czynnika napędzającego kryzys klimatyczny. Proponowany traktat popiera 20 samorządów miejskich na całym świecie, m.in. Los Angeles oraz Haywards Heath.

Zielony radny Steve Burgess, po raz pierwszy przedstawił Traktat o roślinach na posiedzeniu Rady w marcu 2022 roku, gdzie radni jednogłośnie zagłosowali za przygotowaniem oceny wpływu na temat konsekwencji poparcia traktatu roślinnego. Burgess powiedział:

"Sama rada Edynburga ma teraz również fantastyczną okazję, aby zachęcić do znacznie większej ilości jedzenia opartego na roślinach i z niecierpliwością czekam na nadchodzący raport rady na temat tego, jak możemy to zrobić.

 

Białka pochodzenia roślinnego mają znacznie niższy ślad węglowy niż mięso i nabiał.  

Deklarując nasze poparcie, uznajemy, że systemy żywnościowe są głównym czynnikiem napędzającym kryzys klimatyczny i że przejście na dietę opartą na roślinach może w ogromnym stopniu przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

 

Diety bogate w rośliny są również "wygraną" dla społeczeństwa: mają mniejszy wpływ na środowisko, znaczne korzyści zdrowotne i zmniejszają wpływ na dobrostan zwierząt."

Po opublikowaniu sprawozdania z oceny skutków w piątek, 13 stycznia 2023 r., zostało ono przedstawione na posiedzeniu Polityki i Zrównoważonego Rozwoju we wtorek, 17 stycznia.

Raport przyznaje, że "diety o wysokiej zawartości białka roślinnego i niskiej zawartości mięsa i nabiału powodują niższe emisje gazów cieplarnianych, a co za tym idzie, przesunięcie konsumpcji w kierunku diet opartych na roślinach ma duży potencjał łagodzący" i stwierdza, że "Ogólnie rzecz biorąc, nauka jest jasna, konsumpcja mięsa i nabiału musi się zmniejszyć, aby osiągnąć cele klimatyczne."

Raport pokazuje, że żywność i dieta stanowią 23% konsumpcyjnego śladu Edynburga, przy czym 12% tych emisji pochodzi z konsumpcji mięsa. Raport stwierdza, że "przejście na diety oparte na roślinach znacznie zmniejszyłoby emisje oparte na konsumpcji w mieście". Ustalenia raportu odbiły się głośnym echem także w innych miejscach. Raport z 2019 roku przygotowany przez Sieć C40 wymienił żywność jako największe źródło miejskich emisji opartych na konsumpcji i zauważył, że przejście na dietę roślinną oferuje, zdecydowanie, największą możliwość oszczędności emisji w miastach.

Grupa Zielonych przedstawiła szereg poprawek do raportu podczas posiedzenia Komitetu Polityki i Zrównoważonego Rozwoju, w tym:

  1. Poparcie dla traktatu opartego na roślinach
  2. Zwracając się do Przewodniczącego Rady o wystosowanie pisma do Pierwszego Ministra i odpowiedniego Sekretarza Gabinetu / Ministrów z informacją, że Rada poparła Traktat oraz zachęcając Rząd Szkocji do uczynienia tego samego.
  3. Wnioskowanie o plan działania i harmonogram wdrażania ewentualnych zmian w działalności Rady po zatwierdzeniu traktatu

Poprawka przeszła 12 głosami do 5, przy poparciu Zielonych, Partii Pracy i Szkockiej Partii Narodowej.

Ben Parker, współprzewodniczący grupy zielonych radnych w Radzie Miasta Edynburga powiedział,

"Po ciężkiej pracy zielonych radnych, w 2019 roku Rada Miasta Edynburga ogłosiła stan zagrożenia klimatycznego. W 2021 roku podpisaliśmy również Traktat o paliwach kopalnych, a teraz jestem zachwycony, że w 2023 roku poprzemy Traktat o roślinach. Podpisanie traktatu to pokazanie, że poważnie traktujemy nasze zobowiązania klimatyczne i uznajemy naukę stojącą za stanem zagrożenia klimatycznego - to znaczy, że wiemy, że systemy żywnościowe są kluczowymi czynnikami napędzającymi emisje, a żywność oparta na roślinach musi figurować jako część rozwiązania w walce ze zmianami klimatu.

 

Jestem dumny, że Rada Miasta Edynburga wykazuje się inicjatywą w tej dziedzinie i z niecierpliwością czekam, aż lider Rady napisze do Pierwszego Ministra, aby zachęcić rząd szkocki do poparcia traktatu. Co więcej, mam nadzieję, że inne rady w Szkocji - i w pozostałej części Wielkiej Brytanii - również mogą pójść za naszym przykładem w tej kwestii.

 

Jeśli chodzi o kryzys klimatyczny, nie możemy pozostawiać kamienia na kamieniu. Musimy zobaczyć radykalną i całościową zmianę w naszym podejściu do wszelkiego rodzaju polityk, działań i aktywności - co najważniejsze, musi to obejmować systemy żywnościowe i dlatego tak bardzo cieszę się, że Rada podpisała dziś traktat."

Nicola Harris, dyrektor ds. komunikacji w Plant Based Treaty powiedziała,

"Edynburg sprostał swojej reputacji globalnego lidera klimatycznego, uznając krytyczną potrzebę zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z systemu żywnościowego, aby osiągnąć nasze cele klimatyczne. Promowanie żywności opartej na roślinach w całym Edynburgu pomoże mieszkańcom dokonywać świadomych wyborów, które są lepsze dla planety, zdrowia osobistego i ochrony zwierząt." 

Działacze klimatyczni wzywają inne miasta do podążania za przykładem Edynburga i pomagają stworzyć krajowy ruch kierowany przez radę, wzywający do przejścia na zdrowsze, bardziej zrównoważone diety oparte na roślinach. 

Harris powiedział,

"Każdy może dołączyć do ruchu poprzez. prosząc swoich lokalnych radnych o poparcie Traktatu Roślinnego i przedstawienie wniosku o poparcie przez ich miasto, miasteczko lub hrabstwo. Rozwijając strategie żywnościowe oparte na roślinach w celu rozwiązania problemu emisji gazów cieplarnianych opartych na konsumpcji, możemy poczynić wielkie postępy w dostarczaniu redukcji emisji potrzebnych w tej dekadzie, aby uniknąć katastrofalnego załamania klimatu."

Ponad 240 radnych z prawie 60 miast w Wielkiej Brytanii podpisało indywidualnie Traktat Roślinny z partii m.in. Konserwatystów, Partii Zielonych, Partii Pracy i Liberalnych Demokratów.

20 posłów z parlamentu brytyjskiego podpisało Early Day Motion 434W tym członkowie Szkockiej Partii Narodowej: dr Lisa Cameron, Chris Stephens i David Linden. Wniosek z zadowoleniem przyjmuje Traktat Roślinny i wzywa Wielką Brytanię aby była "światowym liderem w uznaniu negatywnego wpływu przemysłowego rolnictwa zwierzęcego na zmiany klimatyczne i zobowiązała się do opracowania globalnej strategii przejścia na bardziej zrównoważone systemy żywnościowe oparte na roślinach".

Tło

Traktat Roślinny jest wzorowany na Traktacie o Nierozprzestrzenianiu Paliw Kopalnych, który Edynburg poparł w 2021 r., i inspirowany traktatami, które dotyczyły zagrożeń związanych z zubożeniem warstwy ozonowej i bronią jądrową. Od momentu uruchomienia w sierpniu 2021 r. inicjatywa otrzymała wsparcie od 70 000 indywidualnych endorserów, 5 laureatów "Nobla, Naukowców "IPCC, ponad 1000 organizacji pozarządowych i grup społecznych oraz 1000 przedsiębiorstw, w tym Ecotricity, Linda McCartney Foods, Oceanic Preservation Society, Environmental Alliance Project, VIVA!, BOSH!, Animal Rebellion oraz oddziały Greenpeace, Friends of the Earth i Extinction Rebellion.

Traktat oparty na roślinach zapewnił sobie wysokie poparcie gwiazd, w tym Paula, Mary i Stelli McCartney, którzy wydali pisemne oświadczenie wzywające polityków do poparcia Traktatu opartego na roślinach. Powiedzieli oni: "Wierzymy w sprawiedliwość dla zwierząt, środowiska i ludzi. Dlatego popieramy Traktat Roślinny i namawiamy osoby prywatne i rządy do jego podpisania."

www.plantbasedtreaty.org