Wybierz stronę

Dlaczego Traktat Roślinny?

Rolnictwo zwierzęce jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do kryzysu klimatycznego

Mamy do czynienia z kryzysem klimatu, oceanów i bioróżnorodności. Paliwa kopalne i rolnictwo zwierzęce są siłą napędową gwałtownego globalnego ocieplenia, jak również rozległej utraty różnorodności biologicznej, wylesiania na dużą skalę, wymierania gatunków, zubożenia wody, degradacji gleby i martwych stref oceanów.

Sama walka z paliwami kopalnymi nie wystarczy - potrzebujemy również działań w zakresie systemów żywnościowych; tu właśnie wkracza Traktat Roślinny. Trzy główne gazy cieplarniane - dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu - osiągają rekordowe poziomy i szybko przyspieszają; rolnictwo zwierzęce przyczynia się do emisji wszystkich trzech gazów, ale jest główną siłą napędową emisji metanu i podtlenku azotu na świecie.

Rolnictwo zwierzęce prowadzi do kradzieży ziemi rdzennych mieszkańców Amazonii, naraża społeczności marginalizowane rasowo i etnicznie na nieproporcjonalnie duże ilości toksycznych odpadów z ferm fabrycznych i rzeźni, a także naraża pracowników na kontakt z toksycznymi chemikaliami, niebezpieczne warunki pracy i ciężkie urazy.

Środowisko naukowe ostrzegało w szóstej ocenie IPCC, że musimy ograniczyć metan lub stanąć w obliczu zapaści. Główny recenzent Durwood Zaelke stwierdził, że redukcja metanu jest prawdopodobnie jedynym sposobem zapobieżenia wzrostowi temperatury o 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, w przeciwnym razie nasilą się ekstremalne zjawiska pogodowe i może dojść do uruchomienia kilku planetarnych punktów krytycznych, z których nie będzie już powrotu. Zaelke zwraca uwagę, że "redukcja metanu jest największą szansą na spowolnienie ocieplenia w okresie od teraz do 2040 roku. Musimy stawić czoła temu zagrożeniu".

Krótko mówiąc, należy pilnie i w równym stopniu zająć się trzema gazami cieplarnianymi. Roślinne rozwiązania oraz rozwiązania energetyczne, które mogą złagodzić tę katastrofę, są w zasięgu ręki - musimy je tylko wdrożyć.

Dotychczasowy sposób działania, business as usual nie jest rozwiązaniem

Musimy pilnie podjąć działania w oparciu o dostępną wiedzę naukową, łącząc wszystkie podmioty z różnych sektorów społeczeństwa w ramach jednego porozumienia, które będzie aktywnie przeciwdziałać nasilającemu się kryzysowi klimatycznemu.

Nigdy nie było bardziej pilnej potrzeby wdrożenia Traktatu Roślinnego. Paryskie Porozumienie Klimatyczne milczy na temat rolnictwa zwierzęcego, mimo że jest ono krytycznym czynnikiem przyczyniającym się do globalnego ocieplenia i istotnym elementem realizacji celów klimatycznych. Jak zauważył niezależny think tank Chatham House w swoim raporcie z 2014 r., "przesunięcie globalnego popytu na mięso i nabiał ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów klimatycznych". Stanowisko to jest silnie wspierane przez środowisko naukowe na całym świecie, w tym badacza z Uniwersytetu Oksfordzkiego Michaela Clarkaktóry wskazuje, że "nawet gdyby emisje z paliw kopalnych zostały natychmiast wstrzymane, emisje z samych tylko naszych systemów żywnościowych mogłyby zwiększyć globalne temperatury o ponad 1,5C".

Szwedzki dyrektor Instytutu Badań nad Wpływem Klimatu w Poczdamie,Johan Rockström, który jako pierwszy zidentyfikował i określił ilościowo granice naszej planety, powiedział, że "ryzyko, przed którym stoimy, jest tak duże, że nie ma mowy o kontynuowaniu dotychczasowych działań. Business as usual nie jest już opcją.

Czym jest Porozumienie Paryskie?

Przyjęte w 2015 r. Paryskie Porozumienie Klimatyczne jest prawnie wiążącym traktatem międzynarodowym, który zobowiązuje niemal każdy rząd na świecie do zajęcia się kryzysem klimatycznym.

Traktat ma na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C, aby uniknąć najgorszych skutków globalnego ocieplenia. W PorozumieniuPparyskim uznano, że każdy wzrost temperatury spowoduje konsekwencje zmieniające życie na naszej planecie, ale przekroczenie 2°C będzie miało katastrofalne skutki. Każdy wzrost temperatury zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia bezlodowych lat w Arktyce, utraty przez ssaki większej ilości siedlisk i znacznego zwiększenia obszaru występowania dzikich pożarów, jak szczegółowo opisano w dokumencie pt. Zmiany Klimatu ONZ.

Przytłaczające dowody naukowe

Porozumienie Paryskie pozostawia wprowadzenie zmian krajom, firmom i osobom prywatnym. Jednak transformacyjne zmiany w naszym systemie żywnościowym zostały w dużej mierze zignorowane, a czasami nawet blokowane na szczeblu państwowym. 

Strona przytłaczające dowody naukowe obnażają katastrofalny wpływ rolnictwa zwierzęcego na naszą planetę i wskazują na transformację żywieniową opartą na roślinach jako niezbędne rozwiązanie. Według ProVeg International i wybitnych naukowców i naukowczyń z wielu instytucji akademickich i badawczych, niemożliwe będzie dla żadnego rządu osiągnięcie celów określonych w Porozumieniu Paryskim bez poważnego przejścia na diety oparte na roślinach, nawet jeśli obecne emisje z paliw kopalnych zostaną całkowicie zatrzymane.

Rolnictwo zwierzęce jest "odpowiedzialne za około 66% rocznych emisji z całej żywności, a jednocześnie dostarcza tylko 18% kalorii".
- Johan Falk, 2020 r.

Wlatując do pieca

Średnia temperatura na Ziemi jest już o ponad 1°C wyższa niż wepoce przedprzemysłowej, a ostatnie pięciolecie było najcieplejsze w historii. W 2021 roku  Światowa Organizacja Meteorologiczna poinformowała, że jest coraz bardziej prawdopodobne, że średnie temperatury globalne wzrosną powyżej 1,5°C w co najmniej jednym z najbliższych pięciu lat, z 90% prawdopodobieństwem, że co najmniej jeden rok w latach 2021-2025 będzie najgorętszy w historii.

Temperatury globalne są powiązane z koncentracją CO2 w atmosferze. Według Dr. Jamesa E. Hansena z Instytutu Ziemibezpieczny poziom może wynosić 350 części na milion (ppm), jednak poziom ten został osiągnięty w 1998 roku i przekroczyliśmy rekordowo wysoki poziom420 ppm w kwietniu 2021 roku. The IPCC uważa, że gdy przekroczymy 450 ppm, wzrost temperatury o 2wzrost temperatury o 2°C może być nieunikniony.

Dlaczego Traktat Roślinny?

Tak jak Porozumienie Paryskie, tak i Traktat Roślinny uznaje, że żaden pojedynczy kraj nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z ekologicznym wpływem rolnictwa zwierzęcego. Globalne rozwiązanie globalnego problemu jest niezbędne, aby zapobiec katastrofie klimatycznej.

Poprzez zmianę zarówno indywidualną, jak i systemową, społeczności, biznes i rząd mogą współpracować na wszystkich poziomach i w każdym punkcie interwencji.

Przyjęcie diety wegańskiej jest największym działaniem, jakie człowiek może podjąć dla planety. IPCC zgadza się, że przejście na dietę opartą na roślinach może znacznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych związanych z żywnością. An Badanie Uniwersytetu Oksfordzkiego obliczono, że aby zmniejszyć emisje związane z żywnością nawet o 70%, konieczne byłyby duże zmiany w systemie żywnościowym, czyli przyjęcie przez wszystkich w skali globalnej diety opartej na roślinach.

Poza emisją

Jako uzupełnienie Porozumienia Paryskiego, Traktat Roślinny oferuje znaczące rozwiązania i solidną ścieżkę, która zmniejszy nasz wpływ na planetę. Dzięki prawnie wiążącemu zobowiązaniu do przestrzegania naszych Trzy R: Zrzeczenie się, Przekierowanie i Przywrócenie, narody mogą osiągnąć i przekroczyć swoje cele redukcji emisji, jak również pochłonąć nadmiar węgla z atmosfery poprzez rewilding i zalesienie, sprowadzając nas do bezpiecznego poziomu.Traktat Roślinny będzie miał pozytywny wpływ na wiele innych obszarów budzących niepokój, takich jak:

  • Poziomy metanu i podtlenku azotu
  • Wylesianie i zmiana użytkowania gruntów
  • Wymieranie gatunków i utrata różnorodności biologicznej
  • Zanieczyszczenie wody i powietrza
  • Eutrofizacja
  • Martwe strefy oceanów, zakwaszenie i wybielanie koralowców
  • Ryzyko chorób odzwierzęcych i pandemii
  • Zdrowie publiczne i dobre samopoczucie 
  • Pustynie żywieniowe i dostępność 
  • Ochrona społeczności tubylczych

W rzeczywistości przejście na system żywnościowy oparty na roślinach ma pozytywny wpływ na więcej ograniczeń planetarnych niż jakiekolwiek inne rozwiązanie dla klimatu.

Nadszedł czas

Pierwsze globalne podsumowanie Porozumienia Paryskiego odbędzie się w latach 2021-2023, a proces ten będzie powtarzany co 5 lat. W ramach podsumowania oceniane będą wspólne postępy świata.

Wnioski z podsumowania nie będą miały charakteru nakazowego, ale będą obejmować zalecenia, najlepsze praktyki, nowe możliwości i wyciągnięte wnioski. 

W tym tkwi szansa dla Traktatu Roślinnego, aby został włączony do tych zaleceń. Jeśli zbudujemy momentum i stworzymy wystarczający nacisk oddolny ze strony społeczeństwa, środowiska naukowego, firm i władz samorządowych, możemy kształtować politykę i pomóc nadać tempo reformie. Nadszedł czas, aby zrobić trochę hałasu!

Jak zbudować rozmach i presję?

Egzystencjalne zagrożenie, w obliczu którego stoimy, biegnąc w kierunku scenariusza Mad Max, budzi poważne obawy, ale wciąż jest czas, aby zawrócić statek. Musimy jednak działać teraz i działać szybko. 

I tu właśnie wkraczasz Ty! Niezależnie od tego, czy działasz sam, czy jako część grupy działającej na rzecz klimatu, szkoły, szpitala, firmy lub miasta, możesz być częścią rosnącego ruchu "zrób to razem ", który wprowadza zmiany i pomaga budować jaśniejszą przyszłość dla przyszłych pokoleń. Kliknij tutaj, aby założyć zespół PBT lub zarejestrować się na rozmowę wstępną.

Poprzyj Traktat Roślinny, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś (łaś), a następnie powiedz swoim przyjaciołom (łkom), rodzinie i kolegom, koleżankom, aby się do niego przyłączyli i przyłączyły. Odwiedź nasze centrum kampanii aby zacząć działać, wpłać darowiznę jeśli możesz i zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać powiadomienia o akcjach oraz aktualizacje.

Aby uzyskać pomoc i wsparcie w przejściu na dietę wegańską, podejmij zobowiązanie wegańskie. Dieta oparta na roślinach jest najbardziej wpływowym działaniem, jakie możesz podjąć w celu ratowania planety, jednak jest jeszcze więcej rzeczy, które możesz zrobić. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem jak zmniejszyć swój ślad węglowy.

Zostańmy przyjaciółmi

Uwielbiamy udzielać się społecznie, dlatego można nas znaleźć na wszystkich głównych platformach mediów społecznościowych. Uważamy, że jest to świetny sposób na budowanie społeczności internetowej, w której możemy dzielić się nowościami, pomysłami i działaniami. Chcielibyśmy, abyś do nas dołączył.ła. Do zobaczenia!