Liderzy międzywyznaniowi
List otwarty

 

Liderzy międzywyznaniowi wzywają do zawarcia traktatu opartego na roślinach w celu zapobieżenia katastrofie klimatycznej

Szanowny Panie Prezydencie COP26 Alok Sharma,

My, niżej podpisani przywódcy religijni z wielu wyznań, wzywamy światowych przywódców, rządy i delegatów na Konferencję Klimatyczną w Glasgow do poparcia Traktatu Roślinnego jako istotnego elementu wysiłków zmierzających do zapobieżenia katastrofie klimatycznej.

Robimy to, ponieważ nasz świat, świat, który Bóg początkowo mógł nazwać "bardzo dobrym" (Rdz 1:31), jest obecnie zagrożony jak nigdy dotąd, a wyginięcie człowieka jest bardzo realną możliwością. Proszę, zastanów się:

  • Ostatnie poważne zjawiska klimatyczne wystąpiły w czasie, gdy globalna temperatura wzrosła o około 1,1 stopnia Celsjusza (około dwóch stopni Fahrenheita) od początku rewolucji przemysłowej. Eksperci ds. klimatu przewidują, że wzrost ten wyniesie od 2 do 5 stopni Celsjusza do końca tego stulecia, jeżeli działalność gospodarcza będzie kontynuowana w normalnym trybie, co spowoduje znacznie gorsze zjawiska klimatyczne.
  • Klimatolodzy obawiają się, że samonapędzające się pętle dodatniego sprzężenia zwrotnego (błędne cykle) mogą doprowadzić do nieodwracalnego punktu krytycznego, w którym klimat wymknie się spod kontroli, z katastrofalnymi skutkami;
  • Prawdopodobnie pojawią się dziesiątki milionów zdesperowanych uchodźców uciekających przed falami upałów, suszami, pożarami, burzami, powodziami i innymi zjawiskami klimatycznymi. Katastrofy te sprawią, że niestabilność i wojny staną się o wiele bardziej prawdopodobne.

Z tego powodu należy zrobić wszystko, co możliwe, aby zmniejszyć zmiany klimatyczne, zaczynając tak szybko, jak to możliwe. Przejście na odnawialne źródła energii, produkcja bardziej wydajnych samochodów, żarówek i innych przedmiotów, recykling i kompostowanie to pozytywne kroki.

Jednak najlepszym sposobem na zapobieżenie katastrofie klimatycznej jest zmiana sposobu odżywiania się na dietę roślinną. Taka zmiana ma wielką zaletę, której brakuje innym pozytywnym zmianom. Nie tylko znacząco zmniejsza emisję gazów cieplarnianych, ponieważ byłoby znacznie mniej krów i innych zwierząt hodowlanych emitujących metan, bardzo silny gaz cieplarniany o znacznie większej zdolności do ogrzewania planety niż CO2 na jednostkę masy. Ma on również potencjał radykalnego zmniejszenia ilości CO2 obecnego w atmosferze poprzez umożliwienie ponownego zalesienia ponad jednej trzeciej wolnych od lodu terenów na świecie, które są obecnie wykorzystywane do wypasu i uprawy roślin paszowych dla zwierząt. Mogłoby to zredukować obecne 420 części na milion CO2 w atmosferze do znacznie bezpieczniejszego poziomu poniżej 350 ppm, który według ekspertów ds. klimatu jest wartością progową.

Na szczęście dziś o wiele łatwiej jest przyjąć dietę roślinną ze względu na obfitość roślinnych zamienników mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wiele z nich ma wygląd, konsystencję i smak tak podobny do produktów pochodzenia zwierzęcego, że nawet wieloletni zjadacze mięsa nie są w stanie ich odróżnić.

Przejście do diety opartej na roślinach i ponowne zalesianie miałoby wiele dodatkowych zalet, w tym zmniejszenie obecnej utraty różnorodności biologicznej, epidemii chorób związanych z dietą, bardzo nieefektywne wykorzystanie gruntów, energii, wody i innych zasobów, masowe maltretowanie zwierząt i perspektywy przyszłych pandemii, a tym samym jest znacznie bardziej zgodne z podstawowymi wartościami religijnymi.

Co najważniejsze, pomogłoby to pozostawić świat nadający się do zamieszkania dla przyszłych pokoleń.

Tak więc, prosimy o przyłączenie się do nas w popieraniu Traktatu Roślinnego i prosimy o pomoc w zapobieganiu katastrofie klimatycznej jako priorytetu społecznego.

"W praktycznie każdej religii na ziemi stworzenie jest święte. Podczas gdy decyzje podjęte na COP-26 będą dotyczyć polityki, ekonomii i nauki, będą one również ściśle związane z tradycjami wiary i ich miliardami wyznawców. Jest już za późno na zrobienie wszystkiego, co możemy zrobić. Włączenie Traktatu Roślinnego jest absolutnie niezbędne dla pełnego, odważnego i realnego stanowiska wobec zmian klimatycznych."

- Victoria Moran, współzałożycielka, The Compassion Consortium

"Ograniczenie zmian klimatycznych będzie wymagało od ludzkości przejścia na diety oparte na roślinach, inspirowane naukami religijnymi".

- Rabin Yonatan Neril, założyciel i dyrektor wykonawczy Międzyreligijnego Centrum na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

"Najlepszym podejściem, aby spróbować zapobiec katastrofie klimatycznej, jest społeczna zmiana w kierunku diety opartej na roślinach. Nie tylko znacząco zmniejszyłoby to emisję gazów cieplarnianych, ponieważ byłoby o wiele mniej krów i innych zwierząt hodowlanych emitujących metan, ale również drastycznie zmniejszyłoby atmosferyczny dwutlenek węgla poprzez umożliwienie ponownego zalesienia ponad jednej trzeciej wolnych od lodu terenów na świecie, które są obecnie wykorzystywane do wypasu i hodowli roślin paszowych dla zwierząt. Mogłoby to zmniejszyć obecną ilość dwutlenku węgla w atmosferze wynoszącą 420 części na milion do bezpiecznego poziomu poniżej 350 ppm."

- Richard Schwartz, emerytowany profesor i emerytowany prezes Jewish Veg

"Dobro planety, ludzkości i wszelkiego życia, jest nierozerwalnie związane z tym, jak traktujemy siebie nawzajem. Traktat Roślinny jest istotnym krokiem w przesunięciu naszej obecnej ścieżki zniszczenia i krzywdy, w kierunku uzdrowienia, całości i stworzenia zrównoważonego świata, który działa dla wszystkich."

- Rev. Shad Groverland, Dyrektor Wykonawczy, Unity Worldwide Ministries

"Religijny imperatyw zachowania i ochrony Boskiego Stworzenia wymaga poważnego przejścia na diety oparte na roślinach, które zmniejszą emisję metanu, ułatwią ponowne zalesianie i zredukują atmosferyczny dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu do znacznie bezpieczniejszych poziomów. Rolnictwo zwierzęce przyciągnęło stosunkowo mało uwagi, mimo że jest jednym z najbardziej szkodliwych motorów zniszczenia planety z powodu emisji gazów cieplarnianych, degradacji gruntów, wylesiania, utraty bioróżnorodności, zużycia wody i zanieczyszczenia. Kudos do organizacji Plant Based Treaty za zwrócenie uwagi na tę "krowę w pokoju"."

- R. David Rosen, były naczelny rabin Irlandii

"Nauki Buddy (Dharma) wyraźnie włączają wszystkie czujące istoty w krąg współczucia i nieszkodzenia. Chociaż globalne ocieplenie i inne niszczycielskie skutki hodowli zwierząt na ubój nie były przedmiotem troski, kiedy żył Budda, 2500 do 2600 lat temu, gdyby Budda żył dzisiaj, nie ma wątpliwości, że opowiedziałby się za zakończeniem hodowli fabrycznej w imieniu zarówno naszego wrażliwego środowiska, jak i samych zwierząt."

- Bob Isaacson, współzałożyciel i dyrektor wykonawczy Dharma Voices for Animals

"Zmiany klimatyczne są największym zagrożeniem dla naszego świata, Bożego świata, dzisiaj. Wyrażam uznanie dla organizacji Plant Based Treaty za jej oddane wysiłki na rzecz zwiększenia świadomości, że społeczna zmiana diety na wegańską jest niezbędna dla wysiłków mających na celu zapobieżenie katastrofie klimatycznej. Ich wysiłki muszą zakończyć się sukcesem, abyśmy mogli pozostawić przyszłym pokoleniom przyzwoity, nadający się do zamieszkania świat."

- Rabin Dr. Nathan Lopes Cardozo, Dziekan, The David Cardozo Academy, Jerozolima, autor i międzynarodowy wykładowca

"Jako naukowiec zajmujący się etyką religijną w różnych tradycjach religijnych, z całego serca przyjmuję traktat Plant Based. Każda religia uczy ludzkość, aby żyć prosto i współczująco, dzielić się i chronić wrażliwych, a wszystko to wskazuje teraz na dietę opartą na roślinach."

- L. A. Kemmerer, Ph.D., MTS. i autor książki "Animals and World Religions

"Bóg dał ludziom panowanie nad ziemią po tym, jak stworzył nas na swój "obraz". Oznacza to, że mamy wykonywać ten sam rodzaj "panowania", który został nam okazany, troszcząc się i pielęgnując siebie nawzajem oraz wszystkie stworzenia, które On stworzył i kocha. Niestety, nie wywiązujemy się z naszego powołania jako zarządcy tej planety! Zasady i cele Traktatu Opartego na Roślinach są całkowicie zgodne z tonem i przesłaniem Biblii, a także z zarzutem danym nam przez Boga, abyśmy troszczyli się o planetę i wszystkich jej mieszkańców."

- Dr. Milton Mills, MD, i Adwentysta Dnia Siódmego

"Wszystkie religie mają jedno podstawowe założenie: dobroć, współczucie i unikanie zadawania bólu. Istnieje sposób, aby trzy razy dziennie praktykować tę podstawową zasadę duchową. Jedz owoce, warzywa, orzechy, ziarna i rośliny strączkowe, we wszystkich ich wspaniałych kombinacjach, i unikaj zabijania zwierząt. To takie proste. Jak mówi przysłowie, pokój zaczyna się na twoim talerzu".

- Jane Velez-Mitchell, dziennikarka/autorka

"Subsydiowanie upraw owoców, warzyw, pełnego ziarna, orzechów i roślin strączkowych oraz nakłanianie naszych współobywateli do jedzenia roślin, a nie mięsa, złagodzi tak wiele problemów. Na przykład, doprowadzi to do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych przy niewielkim ułamku kosztów rozwoju alternatywnych źródeł energii. Jako Żydzi, jesteśmy zobowiązani do dbania o Ziemię i oszczędzania zasobów naturalnych. Wypełniamy ten obowiązek jedząc rośliny i robiąc to, co do nas należy, aby spowolnić i odwrócić zmiany klimatyczne."

- Jeffrey Spitz Cohan, dyrektor wykonawczy, Jewish Veg

"Rolnictwo zwierzęce zanieczyszcza naszą planetę i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzkości. Międzyreligijna Koalicja Wegańska reprezentuje 36 organizacji członkowskich, a nasz partner Animal Interfaith Alliance z 17 organizacjami członkowskimi. Razem wzywamy Sekretarza Generalnego Guterresa do uhonorowania naszych cenionych wartości duchowych poprzez usunięcie brudnego rolnictwa zwierzęcego z naszych systemów żywnościowych i praktykowanie czci dla wszystkich czujących istot."

- Lisa Levinson, z In Defense of Animals i współzałożycielka Interfaith Vegan Coalition

Bardzo dziękuję za uwagę.

Z poważaniem,

Sygnatariusze

Organizacje

AllCreatures(all-creatures.org)

Anglikańskie Stowarzyszenie na rzecz Dobrostanu Zwierząt(aswa.org.uk)

Animal Interfaith Alliance(Animal-interfaith-alliance.com)

Projekt flagi modlitewnej dla zwierząt(peacetoallbeings.com)

Zwierzęta w islamie(animalsinislam.com)

American Vegan Society (americanvegan.org)

Film A Prayer for Compassion(aprayerforcompassion.com)

Dobrze odżywiony świat.(AWFW.org)

Aytzim: Judaizm Ekologiczny(aytzim.org)

BEHT(beht.org)

Bhagvatinandji Education and Health Trust(beht.org)

Katolicka Akcja na rzecz Zwierząt(catholicactionforanimals.wordpress.com)

Katolicka Troska o Zwierzęta(catholic-animals.com)

Koło Współczucia(circleofcompassion.org)

Uzdrowiciele klimatu(ClimateHealers.org)

Chrześcijanie dla Zwierząt - Polska (Facebook)

Chrześcijańscy Wegetarianie i Weganie w Wielkiej Brytanii(christian-vegetariansvegans.org.uk)

Chrześcijańskie StowarzyszenieWegetariańskie (ChristianVeg.org)

Konsorcjum Compassion (CompassionConsortium.org)

Compassionate Spirit(compassionatespirit.com/wpblog/)

Troska o pomoc zwierzętom w Izraelu (chai-online.org)

Compassionate Living(Compassionate-Living.org)

Kościół Troski o Stworzenie(creationcarechurch.org)

Dharma Voices For Animals (DharmaVoicesForAnimals.org)

EkoŻydzi(aytzim.org)

Faith Action for Animals (Facebook)

Fraternité pour le respect animal (FRA-Respect-Animal.org)

Sanktuarium Farm Wolności, (Freedom-Farm.org.il)

Globalna Sieć Dżinów

God's Creatures Ministry(godscreaturesministry.org)

Sojusz Zielonych Syjonistów (aytzim.org)

Hazon(hazon.org)

Stowarzyszenie Honoruj Boże Stworzenie

W obronie zwierząt (IDAUSA.org)

Międzywyznaniowe Centrum na rzecz Zrównoważonego Rozwoju(InterfaithSustain.com)

Międzywyznaniowa Rada Ochrony Zwierząt i Przyrody

Międzywyznaniowy Sojusz Wegański(interfaithveganalliance.org)

Międzywyznaniowa Koalicja Wegańska(www.interfaithvegancoalition.org)

Międzynarodowa Organizacja Ahimsa

Instytut Dżinologii(jainology.org)

Inicjatywa Jain Vegan

Jay Mehta Mahavir Trust

Żydologia(jewcology.org)

Żydowski Veg(JewishVeg.org)

Żydowskie Stowarzyszenie Wegetariańskie - Izrael

Żydowskie Stowarzyszenie Wegetariańskie - Wielka Brytania (JVS.org.uk)

Żydzi na Ziemi(AYTZIM.ORG)

Sprawiedliwość i Pokój

LUV4ALL(loveunityvoice.com)

Karuna Music and Art(willtuttle.com)

Fundusz Powierniczy Mahavir(opencharities.org/charities/298551)

Main Street Vegan Academy(mainstreetvegan.net/academy)

Midrashet Darkeinu(darkaynu.org)

Neohasyd (neohasid.org)

One Love Animal Connection Ministry(olacm.org)

Brytyjskie Stowarzyszenie Oshwal(oshwal.co.uk)

Pan-Prawosławna Troska o Zwierzęta(panorthodoxconcernforanimals.org)

Owieczki PETA(petalambs.com)

Pokrewieństwo zwierząt u kwakrów(www.ogmm.org/animal-kinship)

Quaker Concern for Animals(quaker-animals.co.uk)

Fundacja Romeera(theromeerafoundation.org)

Centrum Sadhu Vaswani(sadhuvaswani.org)

SARX(sarx.org.uk)

Shamayim: Jewish Animal Advocacy(shamayim.us )

Shomrei Breishit: Rabini i Kantorzy dla Ziemi(aytzim.org)

St. Francis Alliance(stfrancisalliance.com)

Together in Creation(togetherincreation.org)

Unitariańskie Uniwersalistyczne Ministerstwo ds.

United Poultry Concerns(upc-online.org)

Weganie katolicy

Duchowość wegańska (VeganSpirituality.com)

Światowe Zgromadzenie Wegan(worldveganassembly.org)

Młodzi Dżiniści(youngjains.org.uk)

Chrześcijańscy przywódcy

Biskup John Arnold

Ks. Micah Bucey, pastor w Judson Memorial Church

Robert Culat, ksiądz katolicki

Rev. Alice Dee, Biopantheist Minister, wegańska aktywistka na rzecz praw zwierząt, założycielka We Care About Animals i autorka książki Why Vegan? Powody, dla których warto bojkotować wykorzystywanie zwierząt

O. Donatello, ksiądz katolicki, obrońca praw zwierząt

Una Rose, wegańska blogerka, obrończyni praw zwierząt i weganizmu oraz aktywistka

O. John Ryder, rzecznik Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Wegetarian i Wegan w Wielkiej Brytanii

Sprawiedliwość i Pokój

Rev. Shad Groverland, Dyrektor Wykonawczy, Unity Worldwide Ministries

Frank Hoffman, emerytowany pastor kościoła, obecnie służący światu jako pastor all-creatures.org

Przywódcy esseńscy

Tami Hay. Mgr, RMT, Wyświęcony Minister Esseński

Przywódcy dżinijscy

Pramoda Chitrabhanu, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Medytacji Jain

Dr J. Jina Shah, przewodnicząca komisji, komitet Ahimsak Eco Vegan

Przywódcy Kabir Panth

Jay Jaggessur, Mahant i Prezes Stowarzyszenia Kabir w Toronto.

Rabini

Jonathan Jaffe Bernhard, dyrektor wykonawczy Shamayim: Żydowska Adwokatura na rzecz Zwierząt

Dr Nathan Lopes CardozoDean, The David Cardozo Academy, Jerozolima: autori wykładowca międzynarodowy

Howard, Cohen, Congregation Shira Hayam

Rabin Gabriel K Cousens, MD, MD(H), dyrektor Fundacji Drzewo Życia i rabin Kehilat Etz Chaim Shul

Hammai Engelmayer, emerytowany rabin Congregation Beth Israel of the Palisades

Yonassan Gershom, autor książki Kapporus wtedy i teraz: Toward a More Compassionate Tradition.

Shoshanah Hartman, szkoła hebrajska hazutzim

Elias Herb, duchowy przywódca Temple Beth Shalom, Salem, Oregon

Rabin Miriam Hyman, Temple Beth El, Poughkeepsie, NY

Akiva Gersh, nauczyciel, pisarz, założyciel platformy mediów społecznościowych "Vegan Rabbi".

Ariella Graetz, Kehilat Emet Veshalom, Nahariya, Izrael

Rabin Irving (Yitz) Greenberg, senior scholar in residence, Hadar Institute, autor wielu książek judaistycznych.

Asa Keisar, założyciel organizacji Lechathila i autor książki Velifnei Iver "[ Nie będziesz stawiał przeszkód] przed ślepymi".

Jonathan Klein, dyrektor, Faith Action for Animals

Dalia Marx, rabin Aaron Panken, profesor liturgii i midraszy, Hebrew Union College - JIR, Jerozolima

Benjamin Minich, Kehillat Daniel, Jaffa, Izrael

Yonatan Neril, założyciel i dyrektor Międzywyznaniowego Centrum na rzecz Zrównoważonego Rozwoju oraz współredaktor Eko Biblii

Joel Pitkowsky, rabin konserwatywny, Congregation Beth Sholom, Teaneck, NJ

Razed Raphael, Darkeynu, Melrose Park, USA

David Rosen, były Naczelny Rabin Irlandii i Międzynarodowy Dyrektor ds. Międzyreligijnych Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego

Hanan Schlesinger, współzałożycielka Roots/Shorashim/Judur, wspólnej palestyńsko-izraelskiej organizacji działającej na rzecz pokoju.

David Mevorach Seidenberg, założyciel i dyrektor Neohasid, autor książki " Kabała i ekologia".

Haim Shalom, Kehillat Mevakshei Derech, Jerozolima.

Barry Silver, Esq, duchowy przywódca Congregation L'Dor Va-Dor w Boynton Beach na Florydzie i założyciel Kosmicznego Judaizmu łączącego naukę i religię

Yedidya Sinclair, była wiceprezes, Energiya Global

Elliot Skidell, emerytowany, Hewlett, NY

Faith Stansnyder (kantor), Music of Faith, Milwaukee, USA

Dr Shmuly Yanklowitz, założyciel i przewodniczący Shamayim (żydowskiegoruchu obrony zwierząt) oraz autor 21 książek na temat etyki żydowskiej

Mosze Yehudai, Kongregacja Raanana, Raanana, Izrael

Lina Zerbarini, Synagoga Kehilat Shalom

Liderzy Nauki o umyśle

Regina DeBarberie, kapelan zwierząt

Liderzy Unitarian Universalistycznych

Ks. Russell Elleven, DMin

John Gibb Millspaugh, Dyrektor Wykonawczy, Unitarian Universalist Animal Ministry

Ks. dr Joel Tishken

Liderzy międzywyznaniowi

Rev. Sarah Bowen, duchowny międzywyznaniowy w Compassion Consortium; dziekan w One Spirit Interfaith Seminary; autorka Sacred Sendoffs: An Animal Chaplain's Advice For Surviving Animal Loss, Making Life Meaningful, & Healing The Planet

Starr Regan DiCiurcio, autorka książki " Divine Sparks: Interfaith Wisdom for a Postmodern World".

Julie Griffin, współzałożycielka, Światowe Zgromadzenie Wegan

Najwyższy Mistrz Ching Hai, główny orędownik weganizmu na świecie

Ks. William Melton, The Compassion Consortium

Rev. Sally Swan, kapelan międzywyznaniowy

Liderzy miłości życzliwości

Rev. Meenakshi Angel Honig, autorka książki Feel Good Now~ How to Feel Your Best & Have Your Best to Give oraz The Soulution~ 10 Compelling Reasons to Choose a Plant-based Diet

Nowi liderzy myśli

Rev Natalie Lehman, MSW, Co-Minister, Unity Spiritual Center of the Mohave Valley - Ruch Nowej Myśli

Pogańscy przywódcy

Eve Sanchez, MA NCRTB AYT, Sanktuarium Dziecka Księżycowego

Wszystkie wyznania

Sailesh Rao, założyciel i dyrektor Climate Healers

Jenne Sindoni

Działacze na rzecz całego życia

Frank Lane, autor Oświecenie zasilane roślinami

Aktywiści buddyjscy

Ben Isaacson, Przewodniczący Dharma Voices for Animals

Marilyn Kroplick, MD, prezes organizacji In Defense of Animals

Susan Youngblood Lind

Eric T Lind

Działacze chrześcijańscy (m.in. baptyści, katolicy, kwakrzy, protestanci, adwentyści dnia siódmego)

Judy McCoy Carman, autorka książek Pokój wszystkim istotom i Homo Ahimsa

Kathleen Kastner, Duchowość Wegańska, Fizjolog Ćwiczeń M.S.

Gracia Fay Ellwood, redaktorka The Peaceable Table

Mgr Doug Franklin.

Amy Lacombe, Przewodnicząca Kapituły Ministerstwo Zwierząt UU (UUAM)

Thomas Wade Jackson, filmowiec i dyrektor wykonawczy The Compassion Project, Inc.

Dr Stephen Kaufman, dyrektor Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Wegetarian

Liderzy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Scott Nelson, Starszy, Lider Służby Zdrowia, Współprzewodniczący Grupy Zadaniowej ds. Diety Bogatej w Rośliny w ramach Rotacyjnej Grupy Działania na rzecz Zrównoważenia Środowiska

Diana Molina, LCG. (Nauki Genomiczne)

Barbara Niedźwiedzka, dr n. med. działaczka na rzecz zwierząt, Chrześcijanie dla Zwierząt - Polska

Janet Parsons MBE

Charles Patterson, pisarz, redaktor, terapeuta, historyk, obrońca zwierząt i wielokrotnie nagradzany autor dziesięciu książek, w tym Eternal Treblinka: Nasze traktowanie zwierząt a Holocaust

Derek Reeve

Cynthia Sampson, Krąg Współpracy Compassion for All Living Beings, Inicjatywa Zjednoczonych Religii

Marta Saratowicz, Chrześcijanie dla Zwierząt

Jack Sawyer, Ph.D.

Chris Sciberras, Sprawiedliwość i Pokój

Sven Sorge

Estela Torres, FRA - Fraternité pour le respecte animal (Braterstwo na rzecz poszanowania zwierząt)

Gerrit V. Założyciel BiLiANCo, weganin i orędownik świata wolnego od okrucieństwa dla wszystkich zwierząt i zdrowej planety.

Jessica Claudio, Christ Fellowship

Pogańscy aktywiści

Swati Prakash, autorka książki "Wstrzymaj apetyt" i "Bezwstydna kłótnia z weganami", Earth Healing Network

Aktywiści hinduistyczni

Dharmada, założyciel Veganparadise.org

Działacze międzywyznaniowi

Gretchen Otten, Compassionate Consortium

działacze islamscy

Cathleen Hothersall, aktywistka światowa oparta na roślinach

Działacze dżinijscy

Bawa Jain, Sekretarz Generalny, Światowa Rada Przywódców Religijnych

Tejas S, Jaina

Pramoda Chitrabhanu, nauczycielka, mówczyni i autorka kilku książek na temat diety wegańskiej i weganizmu

Działacze żydowscy

Alicia Albek, założycielka Vamos Vegan, członkini Jewish Veg National Board, członkini Resilient Palisades Plant Based Solutions Team

Lara Balsam, Dyrektorka, Żydowskie Stowarzyszenie Wegetariańskie UK

Noam Bedein, założyciel i dyrektor Projektu Odrodzenia Morza Martwego i Ekoturystyki Bliskiego Wschodu

Anat Ben-Yonatan, PhD, The Coller-Menmon Program for Animal Rights and Welfare, Buchmann Faculty of Law, Tel Aviv University

Dan Brook, dr, autor książki " Zjadanie ziemi " i innych książek, profesor socjologii na Uniwersytecie Stanowym San Jose

Dr Brandon Burr, dyrektor ds. polityki żywnościowej, Center for a Humane Economy

Ellen Burr, działaczka na rzecz ochrony środowiska i klimatu

Jeffrey Spitz Cohan, Dyrektor Wykonawczy, Jewish Veg

Lionel Friedberg, wielokrotnie nagradzany producent, reżyser, scenarzysta i autor zdjęć filmowych

Racine Hiet, założycielka LUV4ALL: Matka Ziemia ostrzega! Obudź w sobie KOMPASJĘ

Ivor Block, Public Relations, LUV4ALL: Matka Ziemia ostrzega! Obudź w sobie KOMPASJĘ

David Krantz, prezes Aytzim: Ekologiczny Judaizm

Lisa Levinson, założycielka Vegan Spirituality, współzałożycielka Interfaith Vegan Coalition, dyrektor kampanii In Defense of Animals

Dr Miriam Maisel MD, lekarz rodzinny, lekarz medycyny stylu życia, autorka, wykładowca na Winchester University Plant Based Nutrition Course

Dan Misheiker, wykładowca na Wydziale Literatury i Wydziale Edukacji, Levinsky College of Education oraz współzałożyciel grupy badawczej Człowiek-Zwierzęta, Uniwersytet w Tel-Awiwie

Dawn Moncrief, założycielka i dyrektorka "A Well Fed Wiorld".

Nina Natelson, dyrektorka założycielka organizacji Concern for Helping Animals In Israel

David Niekerk, Przewodniczący Żydowskiej Rady Veg

Lewis Regenstein, autor kilku książek na temat dzikiej przyrody i środowiska, w tym "Replenish the Earth: Nauki religii świata na temat ochrony zwierząt i przyrody"

Adit Romano, współzałożycielka i współdyrektorka Sanktuarium Farma Wolności w Izraelu

David Schreiber, członek komitetu sterującego Żydowskiej Sieci Działań na rzecz Klimatu

Dr Richard H. Schwartz, emerytowany prezes College of Staten Island, autor książek Judaism and Vegetarianism, Vegan Revolution: Saving Our World and Revitalizing Judaism i innych książek.

Yael Shemesh, profesor nadzwyczajny Biblii Hebrajskiej na Uniwersytecie Bar-Ilan i szefowa Centrum Studiów nad Kobietami w Judaizmie im. Fanyi Gottesfeld Heller

Prof. Terkel Uniwersytet w Tel Awiwie

J. 'VeganMan' Tucker, Przewodniczący, EarthSaveMiami.Org & CEO, Save The Earth Ecocenter

Jonathan Wolf, założyciel i lider żydowskich organizacji i projektów ekologicznych od lat 70-tych, w tym Jewish Vegetarians of North America L'OLAM; The Jewish Environmental Network; i innych grup

Działacze mennoniccy

Nelson Lee, Kościół Pokoju w Chinatown

Działacze judaizmu mesjanistycznego

Rena Franchi, pisarka, miłośniczka zwierząt

Działacze Unitarian Universalistycznych

Rev Natalie Lehman, MSW, Co-Minister, Unity Spiritual Center of the Mohave Valley - Ruch Nowej Myśli

Juliet L. Hutchings,

Mary Kugler, UUFBR, Unitarian Universalist Fellowship of Boca Raton

Kathryn Reid

Aktywistki duchowości kobiet

Maple Rudynski

Niezadeklarowane

Hope Bohanec, Dyrektor Wykonawczy, Compassionate Living

Craig Cline, obrońca ludzi i nie-ludzi, weganin, autor książki GoldenRuleism/Living A GoldenRule-Guided Life

Victoria Moran, autorka 13 książek na temat współczesnej duchowości i współczującego życia oraz założycielka i dyrektorka Main Street Vegan Academy

Jacque Salomon, Duchowy Life Coach, Aktywistka społeczna, aktywistka na rzecz sprawiedliwości klimatycznej i żywnościowej, mówczyni, założycielka organizacji non-profit

Dodaj swoje imię i nazwisko

Przykład: Richard H. Schwartz, Ph.D. Emerytowany profesor, College of Staten Island Autor książki Vegan Revolution: Saving Our World, Revitalising Judaism; Judaism
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie