2022 Komunikaty prasowe

 

230 grup, firm, naukowców i polityków wzywa COP27 i światowych przywódców do wynegocjowania traktatu opartego na roślinach

10 listopada 2022 r.

Kontakty z mediami i prośby o wywiad:

Aktywa medialne

Sharm El Sheikh, 11 listopada 2022 r. An list otwarty napisany przez Traktat "Plant Based, Green Rev Institute i Future Food 4 Climate zgromadziła ponad 230 sygnatariuszy i wzywa COP27 oraz światowych przywódców do rozpoczęcia negocjacji w sprawie traktatu roślinnego w dniu COP27 Rolnictwo i Adaptacja Dzień 12 listopada. List wzywa do "szerokiego, holistycznego podejścia do zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji żywnościowej opartej na roślinach poprzez globalny Traktat Roślinny w tej dekadzie, aby zapobiec katastrofie klimatycznej."

Koalicja podniosła alarm, że obecny system żywnościowy jest głównym czynnikiem przyczyniającym się do przyspieszenia emisji gazów cieplarnianych, rozrostu rolnictwa oraz wylesianiautrata różnorodności biologicznej, zanieczyszczenie powietrza i wody, degradacja gleby oraz kryzysy zdrowotne. Rolnictwo zwierzęce jest główną siłą napędową dalszych kryzysów, w tym przekroczenia planetarnych punktów krytycznych.

Anita Krajnc, koordynatorka globalnej kampanii Plant Based Treaty powiedziała:

"Jesteśmy na autostradzie do klimatycznego piekła z emitującym metan mięsnym burgerem w jednej ręce i nogą na pedale gazu z paliw kopalnych. Nadszedł czas na rewolucję w zakresie żywności opartej na roślinach i energii odnawialnej."

COP27 spotkała się z krytyką za serwowanie obfitego w mięso menu i brak wegańskich opcji żywieniowych w ciągu kilku dni od otwarcia konferencji klimatycznej.

Maximilian Weiss, działacz kampanii Plant Based Treaty z Niemiec powiedział:

"Co jeśli konferencja klimatyczna nie zajmuje się jedną z głównych przyczyn załamania klimatu? Co jeśli konferencja mająca na celu ochronę świata przyrody nie zajmuje się główną przyczyną utraty różnorodności biologicznej i wylesiania? Co jeśli konferencja dotycząca praw człowieka i sprawiedliwości społecznej nie zajmuje się jedną z głównych przyczyn głodu na świecie? My, jako część inicjatywy Plant Based Treaty, jesteśmy tutaj, aby porozmawiać o słoniu w pokoju, którym w rzeczywistości jest krowa!"

Dr Sylwia Spurek, poseł do Parlamentu Europejskiego która podpisała się pod listem powiedziała:

"Traktat o roślinach powinien być punktem odniesienia dla nowej polityki globalnej i unijnej".

List, który został dostarczony przewodniczącemu COP27, egipskiemu ministrowi spraw zagranicznych Samehowi Shoukry, domaga się natychmiastowych działań w trzech kwestiach:

  1. Zapobieganie przekształcaniu obszarów leśnych i innych ekosystemów pod uprawę pasz dla tzw. zwierząt hodowlanych, wstrzymanie budowy nowych ferm i ubojni zwierząt oraz zakaz intensyfikacji istniejących ferm;

     

  2. Przejście w kierunku systemu żywnościowego opartego na roślinach przy użyciu takich środków jak żywność oparta na roślinach jako opcja domyślna we wszystkich publicznych szpitalach, szkołach, domach opieki, więzieniach i instytucjach publicznych, wykorzystanie dotacji i podatków w celu przekierowania zasobów z rolnictwa zwierzęcego na rolnictwo oparte na roślinach, zapewnienie wsparcia dla rolników i producentów, którzy chcą przejść na system produkcji oparty na roślinach, prowadzenie działań edukacyjnych w celu ograniczenia spożycia mięsa, nabiału i jaj, aktualizacja globalnych i krajowych wytycznych dotyczących diety i żywienia;

     

  3. Odbudowa kluczowych ekosystemów zniszczonych przez obecny system produkcji żywności, z uwzględnieniem działań takich jak ponowne zalesianie i odbudowa oceanów. Zapewnienie powszechnego dostępu do zdrowej, zrównoważonej żywności pochodzenia roślinnego jako podstawowego prawa człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwych społeczności.

"Plant Based Treaty to obietnica sprawiedliwości i systemu żywnościowego opartego na roślinach, który nie pozostawia nikogo w tyle. Potrzebujemy odważnych zobowiązań ze strony polityków" - powiedział m.in. Dr Tomasz Aniśko, poseł na Sejm RP w Polsce, który również podpisał list, "Naukowcy postawili sprawę jasno: nie będzie możliwe powstrzymanie katastrofalnych zmian klimatycznych bez fundamentalnej zmiany sposobu, w jaki produkujemy żywność i bez przesunięcia sektora rolniczego z produkcji zwierzęcej na zrównoważone systemy roślinne."

"Najwyższy czas, aby decydenci w debacie klimatycznej przestali pomijać wpływ produkcji zwierzęcej. Nie mamy już czasu na wyjaśnianie powiązań między rolnictwem zwierzęcym, prawami człowieka, bioróżnorodnością, zasobami naturalnymi i ochroną środowiska" - mówi Anna Spurek, dyrektor operacyjny Green Rev Institute, "COP27 powinien być momentem, w którym poprzemy Traktat Roślinny i zdecydujemy o sprawiedliwej transformacji globalnego systemu żywnościowego."

"Nauka nie może być dłużej zaniedbywana, zwłaszcza nie podczas globalnych wydarzeń, gdzie decyduje się nasza wspólna przyszłość. COP27 powinien być przełomowy i pokazać, jak skutecznie połączyć kropki" - mówi m.in. Morgan Janowich, koordynator Future Food 4 Climate, "Dzisiejsza produkcja systemu żywnościowego jest siłą napędową katastrofy klimatycznej, a traktat Plant Based polega na odejściu od tego, co szkodliwe i przywróceniu ekosystemów."

Traktat Plant Based został poparty przez ponad 60 000 osób, 2000 grup i firm oraz 20 miast, w tym najnowsze, które podpisały się pod nim, Los Angeles. Traktat Roślinny ma dwa cele: globalne porozumienie wraz z działaniami na wszystkich poziomach, w tym indywidualną zmianą diety i rozwiązaniami klimatycznymi opartymi na roślinach, realizowanymi przez grupy społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorstwa i miasta.

"Możemy zrobić wiele poza COP27, ale potrzebujemy również sukcesu COP27, jeśli mamy wypełnić zobowiązanie 1,5C określone przez Porozumienia Paryskie. Dlatego potrzebujemy globalnego porozumienia w sprawie Plant Based Treaty," powiedziała Nicola Harris, dyrektor ds. komunikacji Plant Based Treaty, "Jeśli COP27 nie uda się wynegocjować Traktatu Roślinnego, to każdy z nas będzie musiał nadal wywierać oddolny nacisk na polityków".

"Eksperci uczestniczący w COP27 należą do niewielkiej mniejszości ludzi na planecie, którzy wiedzą, jak poważny jest kryzys klimatyczny, a światowi przywódcy muszą zachowywać się jak liderzy i ostrzegać swoje społeczeństwa oraz wałkować plan ratunkowy" - kontynuowała Nicola Harris, "Żyjemy w czasach konsekwencji. Decyzje, które podejmiemy w tej dekadzie, będą miały ogromny wpływ na naszą przyszłość. Jesteśmy tutaj, aby poprosić was o przyłączenie się do rewolucji żywnościowej opartej na roślinach w tworzeniu indywidualnej zmiany diety i polityki żywnościowej, aby zażegnać kryzys klimatyczny, oceaniczny i bioróżnorodności."

Andrzej Elzanowski, profesor nauk biologicznych Uniwersytetu Warszawskiego powiedział: "Weganizm jest warunkiem koniecznym do uratowania biosfery Ziemi."

Tło

Oddolna koalicja osób, grup, firm i miast wzywa do stworzenia globalnego Traktat o produktach roślinnych z trzema głównymi zasadami, aby (1) zrezygnować z ekspansji rolnictwa zwierzęcego, (2) promowania przejścia na zdrowe, zrównoważone diety oparte na roślinach poprzez edukację publiczną i przekierowanie subsydiów i podatków, oraz (3) ponowne zalesianie i rewilding Ziemi oraz przywrócić biotopów obniżających zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. Rządy są wzywane do wspierania sprawiedliwości żywnościowej, pomocy rolnikom w sprawiedliwym przejściu na rolnictwo agroekologiczne oparte na roślinach i ponownego uklasycznienia Ziemi, abyśmy mogli żyć bezpiecznie i etycznie w granicach naszej planety.