Wybierz stronę

2023 Informacje prasowe

 

Edynburg i Sztokholm mogłyby ponownie zdziczeć 571 000 hektarów ziemi poprzez przyjęcie diety opartej na roślinach, mówi naukowiec z Oxfordu dr Joseph Poore

Przejście to mogłoby doprowadzić do łącznego zmniejszenia emisji o 4,6 mln ton CO2eq, co odpowiada usunięciu z dróg 1,5 mln samochodów.

Kontakty z mediami i prośby o wywiad:

Aktywa medialne

13 kwietnia 2023 r: Podczas wczorajszego webinaru prowadzonego przez Plant Based Treaty oraz VegoforumDr Joseph Poore, dyrektor Oxford Martin Programme on Food Sustainability Analytics na Uniwersytecie w Oksfordzie, ujawnił nowe, otwierające oczy obliczenia pokazujące korzyści dla środowiska wynikające z przyjęcia wegańskiego stylu życia przez mieszkańców Edynburga i Sztokholmu.

Co by było, gdyby Edynburg i Sztokholm przeszły na weganizm?
Gdyby Edynburg przyjął diety oparte na roślinach, ogromny 232,000 hektarów obszar wielkości Parku Narodowego Lake District; oszczędności w emisji byłyby równe usunięciu 532,000 samochodów z ulic. Jeśli Sztokholm poszedłby w jego ślady, dodatkowe 339,000 hektarów ziemi, czyli obszar wielkości Parku Narodowego Sarek, a redukcja emisji odpowiadałaby usunięciu z ulic 532 000 samochodów. 935,000 samochodów z dróg.

Nicola Harris, dyrektor ds. komunikacji, Plant Based Treaty powiedziała: "To, co pokazał Joseph Poore, to fakt, że gdyby Edynburg w pełni przyjął dietę wegańską, moglibyśmy ponownie zdziczeć tereny prawie dziesięć razy większe niż samo miasto, co pozwoliłoby nam na wyciągnięcie węgla z atmosfery i zwiększenie bioróżnorodności." W dniu 18 stycznia 2023 r, Edynburg stał się pierwszą europejską stolicą, która poparła Traktat o diecie roślinnej, popierany przez 21 rządów miejskich na całym świecie, m.in. Los Angeles.

Karin Wanngård, wegańska burmistrz Sztokholmu, która wprowadziła do webinarium, powiedziała,

"Jeśli nadal będziemy produkować i spożywać żywność w sposób, w jaki robimy to dzisiaj, nie osiągniemy porozumienia paryskiego, a świat, jaki znamy, nie będzie taki sam. Teraz jest czas, aby państwa i miasta wzięły większą odpowiedzialność za żywność, którą ludzie spożywają. W naszym mieście, mamy prawie 1 milion mieszkańców, szkoły, przedszkola i domy starców w Sztokholmie wykonują skok w kierunku ekologicznej żywności opartej na roślinach i produkowanej lokalnie." 

"To zachęcające, że politycy zdają sobie sprawę z ogromnego wpływu rolnictwa zwierzęcego na środowisko i pilnej potrzeby podjęcia działań politycznych w celu zwalczania problemu" - mówi Per-Anders Jande, przewodniczący szwedzkiej Informacji o Żywności i Środowisku oraz organizator Vegoforum.

Na webinarium zarejestrowało się ponad 1000 osób, w tym radni z ponad 35 rad miast i gmin w Wielkiej Brytanii.

Dr Joseph Poore powiedział: "Traktat o roślinach skupił się na nakłonieniu miast do podpisania, co jest naprawdę ekscytującym i innowacyjnym pomysłem. Musimy wziąć dwutlenek węgla z powietrza. Potrzebujemy zmiany diety, aby uwolnić i wyzwolić duże ilości ziemi dla rewilding; zarówno naturalny wzrost roślinności, rewilding przywrócić gatunki, ale także dla negatywnych emisji. Istnieją bardzo duże korzyści dla miast przyjmujących diety oparte na roślinach, jest to naprawdę wspaniała inicjatywa, którą robi Plant Based Treaty i myślę, że jest to niezbędne, aby uzyskać więcej miast podpisanych i aby te miasta realizowały to, do czego się zobowiązały."

Dr Joseph Poore był współautorem raportu VI oceny IPCC, raportu grupy roboczej III. Jego opracowanie z 2018 roku z Thomasem Nemecekiem, Zmniejszenie wpływu żywności na środowisko poprzez producentów i konsumentów przedstawiony w dużym stopniu w całym raporcie.

IPCC podkreślił w swoim raporcie, że przejście na dietę roślinną mogłoby zmniejszyć wykorzystanie gruntów o 3,1 mld ha, zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych związane z żywnością o 6,5 GtCO2-eq r/r-1, zakwaszenie o 50%, eutrofizację o 49% i wycofywanie wody słodkiej o 19%.

Każda osoba, która przyjmie dietę wegańską, mogłaby zaoszczędzić 4 700 m2 ziemi, co zapewniłoby siedliska dla pięciu ptaków, 15 ssaków, 20 gadów, 100 płazów i pochłonęłoby 150 ton dwutlenku węgla w rośliny i glebę.

Podczas webinarium Joseph Poore zauważył, że musimy podjąć indywidualne działania na wszystkich frontach, aby ograniczyć globalne temperatury do 1,5-2C ocieplenia, a największą rzeczą, jaką może zrobić jednostka, jest przyjęcie diety wegańskiej. Wykazał, że emisja gazów cieplarnianych zaoszczędzona na jednej osobie dzięki recyklingowi wynosi 0,2 tony CO2eq, a unikanie lotu transatlantyckiego pozwala zaoszczędzić 1,7 tony CO2eq; jednak przyjęcie diety wegańskiej przyniosłoby największe oszczędności w wysokości 2,9 tony CO2eq. 

Nowe badania dr Josepha Poore'a skupią się na wegańskim rolnictwie w całej Europie. Poszukuje on współpracowników, fundatorów i modelarzy środowiskowych do współpracy.

www.josephpoore.com