Wybierz stronę

2022 Komunikaty prasowe

 

The Save Movement

Konferencja prasowa i Q&A: Plant Based Treaty wzywa do stworzenia traktatu glebowego jako niezbędnego działania na rzecz klimatu

Ochrona drugiego co do wielkości pochłaniacza dwutlenku węgla na Ziemi poprzez przejście na dietę roślinną

9 listopada 2022 r.

Kiedy: Środa 9 listopada, 14:00 - 14:30 EET
Gdzie: Blue Zone, Press Conference Room - Luxor Area B
Livestream: https://unfccc-events-api.azureedge.net/sites/default/files/event/3e5125fd-4d17-47c9-9c77-6083dbea38decop27-87782-1-press2-fl.mp4

Kontakty z mediami i prośby o wywiad:

Aktywa medialne

Sharm El Sheik, 9 listopada 2022 r. Po wydaniu traktatu opartego na roślinach stanowisko Krytyczne dla przetrwania, ale traktowane jak brud: jak Traktat Glebowy może uratować świat, działacze na rzecz klimatu organizują konferencję prasową, aby wezwać do szybkiego przejścia na diety oparte na roślinach i wynegocjowania Traktatu Glebowego podczas COP27.

Korzenie traktatu glebowego

Propozycja Traktatu Glebowego została zainspirowana przez książkę George'a Monbiota Regenesis, Wyżywienie świata bez pożerania planety. Powiedział on: "Jedną z oznak tego, jak bardzo zaniedbaliśmy ekosystem, który jest podstawą naszego życia, jest to, że podczas gdy istnieją międzynarodowe traktaty dotyczące telekomunikacji, lotnictwa cywilnego, gwarancji inwestycyjnych, własności intelektualnej, substancji psychotropowych i dopingu w sporcie, nie ma żadnego globalnego traktatu dotyczącego gleby. Domyślna wiara w to, że ten złożony i skąpo rozumiany system może wytrzymać wszystko, co na niego rzucamy i nadal nas wspierać, może być najbardziej niebezpiecznym z naszych założeń dotyczących globalnego systemu żywnościowego."

Degradacja gruntów stanowi istotne zagrożenie dla naszego przetrwania w przyszłości. 52% gleb na świecie jest już zdegradowanych, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego. Opierając się na obecnych trajektoriach, 90% gleb na świecie zostanie zdegradowanych do 2050 roku, jeśli nie zostaną podjęte pilne i niezbędne działania. Monbiot zauważa, że "zamiast opracowywać nowe polityki chroniące nasze gleby, nasze rządy przyspieszają ich niszczenie."

W dokumencie przedstawiającym stanowisko zwrócono uwagę na badania, które konsekwentnie wykazują, że wypas zwierząt hodowlanych jest szkodliwy dla szerszych ekosystemów, nawet jeśli odbywa się przy zastosowaniu tak zwanego podejścia "regeneracyjnego". W jednym z artykułów przeglądowych stwierdzono, że obfitość i różnorodność prawie wszystkich grup zwierząt wzrosła po usunięciu zwierząt pasących się. 

Rozwiązania dotyczące gleby dla nowego globalnego traktatu

"Ziemia została szeroko rozebrana, aby wypasać zwierzęta przeznaczone do spożycia przez ludzi lub intensywnie uprawiać monokultury na dużą skalę, aby uprawiać rośliny paszowe dla zwierząt, takie jak soja i kukurydza", powiedział Nilgun Engin, działacz kampanii Plant Based Treaty, "Gdybyśmy przeszli na diety oparte na roślinach, moglibyśmy zmniejszyć wykorzystanie gruntów o 76% i przywrócić naszą glebę i różnorodność biologiczną".

Potrzebujemy przejścia na tzw. "stock free" [sicbez zwierząt" [ sic], wegańskie rolnictwo, podejście bez uprawy, dodawanie ściółki, takiej jak kompost, wykorzystanie permakultury i agroekologicznych zasad opartych na naturze, zapobieganie erozji wierzchniej warstwy gleby oraz stosowanie upraw wieloletnich i tworzenie lasów żywnościowych. Przyjęcie restytucyjnego rolnictwa opartego na roślinach może aktywnie poprawić i chronić glebę, zapewniając jednocześnie lokalnie uprawianą, odżywczą i odporną żywność.

George Monbiotautor Regenesis wezwał do zakończenia rolnictwa zwierzęcego poprzez przejście na zrównoważone diety oparte na roślinach i precyzyjną fermentację. Powiedział: "Popieram Traktat Roślinny, który wzywa przywódców do uznania rolnictwa zwierzęcego za główną przyczynę zmian klimatycznych i promuje przejście na zrównoważone posiłki wegańskie. Jeśli organizatorzy COP27 poważnie myślą o zapobieganiu nadchodzącej katastrofie klimatycznej, muszą zająć się słoniem w pokoju: tak długo, jak hodujemy i zabijamy zwierzęta dla jedzenia, narażamy naszą przyszłość."

Tło

Oddolna koalicja osób, grup, firm i miast wzywa do stworzenia globalnego Traktat o produktach roślinnych z trzema głównymi zasadami, aby (1) zrezygnować z ekspansji rolnictwa zwierzęcego, (2) promowania przejścia na zdrowe, zrównoważone diety oparte na roślinach poprzez edukację publiczną i przekierowanie subsydiów i podatków, oraz (3) ponowne zalesianie i rewilding Ziemi oraz przywrócić biotopów obniżających zawartość dwutlenku węgla w atmosferze. Rządy są wzywane do wspierania sprawiedliwości żywnościowej, pomocy rolnikom w sprawiedliwym przejściu na rolnictwo agroekologiczne oparte na roślinach i ponownego uklasycznienia Ziemi, abyśmy mogli żyć bezpiecznie i etycznie w granicach naszej planety.

Traktat Plant Based został poparty przez 60 000 osób, 2000 grup i firm oraz 20 miast, w tym najnowsze, które się pod nim podpisały, Los Angeles.