Wybierz stronę

2023 Informacje prasowe

 

Diety wegańskie są kluczem do złagodzenia kryzysu klimatycznego i bioróżnorodności - mówi działacz na rzecz klimatu na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ

Kontakt dla mediów:

  • Ellen Dent, dyrektor wykonawczy, Animal Alliance Network, +1 (626) 722-8390, [email protected]

  • Anita Krajnc, dyrektor wykonawczy, Plant Based Treaty, +1 (416) 825-6080, [email protected]

16 lipca 2023: Ellen Dent, działaczka na rzecz Traktatu Roślinnego, dołącza do HLPF ONZ w Nowym Jorku, od poniedziałku 17 lipca do czwartku 20 lipca, aby wezwać ONZ i państwa narodowe do uczynienia przejścia na żywność opartą na roślinach centralnym punktem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Ellen Dent, która uczestniczy w delegacji Animal People, powiedziała: "Nie możemy osiągnąć naszych celów zrównoważonego rozwoju bez przejścia na system żywności oparty na roślinach. Rolnictwo zwierzęce jest główną przyczyną emisji metanu, zmian w użytkowaniu gruntów, wylesiania Amazonii i wymierania gatunków; system żywności oparty na roślinach pozwoliłby nam na ponowne zagospodarowanie ponad 75% gruntów rolnych w celu przywrócenia różnorodności biologicznej i pochłaniania dwutlenku węgla". 

Plant Based Treaty prowadzi kampanię na rzecz globalnego traktatu dotyczącego wpływu systemu żywnościowego i wzywa instytucje do podjęcia działań w celu wprowadzenia menu opartych na roślinach i domyślnych ustawień, zapewnienia edukacji publicznej i przywrócenia otwartych przestrzeni.

Dent powiedział: "Emisje gazów cieplarnianych z samego systemu żywnościowego przekroczą cel 1,5C określony w porozumieniu paryskim; miasta i instytucje mogą odegrać kluczową rolę w ograniczaniu emisji i poprawie zdrowia społeczności poprzez przejście na menu oparte na roślinach w ratuszach, szkołach, uniwersytetach, domach opieki, więzieniach i na imprezach publicznych".

Ellen Dent jest dostępna w celu przeprowadzenia wywiadu podczas HLPF ONZ i można się z nią skontaktować pod adresem: +1 (626) 722-8390 - [email protected]

Opis z witryny Strona internetowa Forum Politycznego Wysokiego Szczebla:

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (HLPF) odbędzie się w dniach od od poniedziałku 10 lipca do środy 19 lipca 2023 r.pod auspicjami Rady Rada Gospodarcza i Społeczna . Obejmuje to trzydniowy segment ministerialny forum od od poniedziałku 17 lipca do środy 19 lipca 2023 r. w ramach Segmentu Wysokiego Szczebla Rady. Ostatnim dniem Segmentu Wysokiego Szczebla ECOSOC będzie czwartek, 20 lipca 2023 r..

Tematem przewodnim będzie " Przyspieszenie wychodzenia z choroby koronawirusowej (COVID-19) i pełne wdrożenie Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 na wszystkich poziomach ".

Podczas forum uczestnicy będą mogli kontynuować dyskusję na temat skutecznych i integracyjnych środków naprawczych w celu zaradzenia wpływowi pandemii COVID-19 na Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) oraz zbadać możliwe do podjęcia wytyczne polityczne dotyczące pełnego wdrożenia Agendy 2030 i SDGs na wszystkich poziomach.

HLPF w 2023 r., bez uszczerbku dla zintegrowanego, niepodzielnego i wzajemnie powiązanego charakteru celów zrównoważonego rozwoju, dokona również szczegółowego przeglądu cel 6 dotyczący czystej wody i warunków sanitarnych, cel 7 dotyczący przystępnej cenowo i czystej energii, cel 9 dotyczący przemysłu, innowacji i infrastruktury, cel 11 dotyczący zrównoważonych miast i społeczności oraz cel 17 dotyczący partnerstw na rzecz realizacji celów.

Następujących 39 prezenterów przeprowadzi dobrowolne krajowe przeglądy (VNR) wdrażania Agendy 2030 na forum: Bahrajn, Barbados, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Kambodża, Kanada, Republika Środkowoafrykańska, Komory, Chile, Chorwacja, Demokratyczna Republika Konga, Unia Europejska, Fidżi, Francja, Gujana, Islandia, Irlandia, Kuwejt, Liechtenstein, Litwa, Malediwy, Mongolia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rwanda, Arabia Saudyjska, Singapur, Słowacja, St Kitts & Nevis , Tadżykistan, Timor Wschodni, Turkmenistan, Zjednoczona Republika Tanzanii , Uzbekistan, Wietnam, Zambia. Proszę kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji.

HLPF w lipcu będzie również wspierać śródokresowy przegląd wdrażania celów zrównoważonego rozwoju oraz przygotowania do szczytu SDG w 2023 r. - HLPF, który zostanie zwołany pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego we wrześniu 2023 r.

Przewodniczący ECOSOC przygotuje podsumowanie, aby uchwycić kluczowe przesłania dyskusji. 

Kontekst:

Traktat Traktat Roślinny jest wzorowany na Traktacie o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych i inspirowany traktatami, które dotyczyły zagrożeń związanych ze zubożeniem warstwy ozonowej i bronią jądrową. Inicjatywa otrzymała wsparcie od 21 miast, w tym Los Angeles100 000 indywidualnych zwolenników, 5 laureatów Nagrody Nobla, naukowców z IPCC, ponad 3000 organizacji pozarządowych, grup społecznych i firm.

Globalny ruch prosi miasta o poparcie traktatu roślinnego, aby pomóc w wywieraniu presji na rządy krajowe w celu wynegocjowania globalnego traktatu, który:

  • Powstrzymanie globalnej ekspansji wylesiania związanego z rolnictwem zwierzęcym.
  • Zachęcanie do stosowania systemu żywnościowego opartego na roślinach.
  • Zachęcanie do prowadzenia publicznych kampanii informacyjnych na temat korzyści płynących z żywności pochodzenia roślinnego.
  • Uwolnienie ziemi i wód w celu ponownego zalesienia i odnowienia oceanów na Ziemi.
  • Umożliwić sprawiedliwe przejście do bardziej zrównoważonych miejsc pracy, zdrowszych ludzi i kwitnącej planety.

Więcej informacji można znaleźć na stronie plantbasedtreaty.org