Wybierz stronę

2023 Informacje prasowe

 

Mid Sussex Greens popierają Traktat Roślinny po demokratycznym głosowaniu członków.

Kontakt dla mediów:

16 lipca 2023 roku: Wniosek skierowany do członków Partii Zielonych w Mid Sussex, Crawley i Horsham (MSCH), w którym zaproponowano, aby lokalna partia poparła Traktat Roślinny, został przyjęty zdecydowaną większością głosów po anonimowej ankiecie internetowej otwartej dla członków Partii Zielonych MSCH.

Wniosek został przedstawiony przez dr Richarda Nicholsona, wiceprzewodniczącego Partii Zielonych Mid Sussex i radnego miejskiego Partii Zielonych Haywards Heath w latach 2019-2023, który doprowadził Radę Miejską Haywards Heath do zostania pierwszą Radą w Europie która zatwierdziła Traktat Roślinny w lipcu 2022 roku. Oświadczenie dotyczące wniosku brzmiało następująco:

Sektor rolnictwa zwierzęcego w znacznym stopniu przyczynia się do zmian klimatu i utraty różnorodności biologicznej poprzez emisję gazów cieplarnianych, wylesianie, zużycie wody i niszczenie siedlisk. Traktat Roślinny odnosi się do tych wyzwań, opowiadając się za polityką, która priorytetowo traktuje systemy żywności oparte na roślinach, przekierowuje dotacje rolne, promuje opcje oparte na roślinach w instytucjach publicznych i ustanawia systemy etykietowania. Traktat ten ma na celu złagodzenie negatywnych skutków rolnictwa zwierzęcego, zmniejszenie emisji, ochronę lasów i zachowanie różnorodności biologicznej. Poparcie traktatu przez lokalne grupy Partii Zielonych stanowi wartość dodaną poprzez mobilizację zbiorowego wpływu, wzmocnienie przekazu i umożliwienie skoordynowanych wysiłków na rzecz zaangażowania decydentów politycznych i promowania polityki opartej na roślinach na szczeblu lokalnym. Wykorzystując siłę tych grup, traktat ma większe szanse na wprowadzenie znaczących zmian w kierunku zrównoważonych i opartych na roślinach systemów żywnościowych.

Wniosek został po raz pierwszy przedstawiony w kwietniu 2023 r., a głosowanie zakończyło się 18 czerwca 2023 r. Za wnioskiem głosowało 59 członków, 39 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Wynik został ogłoszony członkom na WZA MSCH w dniu 22 czerwca 2023 r., a następnie rozpowszechniony w protokole.

Richard Nicholson powiedział, "Przewiduje się, że rok 2023 będzie najgorętszym rokiem w historii, przyspieszając naszą trajektorię w kierunku krytycznych punktów krytycznych dla środowiska w niespodziewanie szybkim tempie. Jednak przejście na dietę roślinną łagodzi znaczący wkład systemu żywnościowego w emisję gazów cieplarnianych. Niestety, bezczynność rządów nadal się utrzymuje, co podkreśla kluczowe znaczenie inicjowania takich zmian poprzez ruchy oddolne. Traktat Roślinny służy jako kluczowy przewodnik dla tych lokalnych inicjatyw. Dlatego też, podążając za przykładem Rady Miasta Haywards Heath w 2022 r., a następnie rad miejskich Edynburga i Norwich, brytyjskich uniwersytetów i lokalnych grup Partii Zielonych oraz demonstrując lokalną demokrację w działaniu, członkowie Partii Zielonych Mid Sussex głosowali za poparciem Traktatu Roślinnego ".

Nicola Harris, dyrektor ds. komunikacji Plant Based Treaty, powiedziała: "Doceniamy członków Partii Zielonych w Mid Sussex, Crawley i Horsham za uznanie znaczącego wpływu naszego systemu żywnościowego na systemy Ziemi i potrzebę przejścia na zrównoważoną dietę roślinną, aby bezpiecznie żyć w granicach naszej planety. W Wielkiej Brytanii rośnie presja na rząd, aby poparł Traktat Roślinny i poprawił Narodową Strategię Żywnościową, a to poparcie dodaje wagi historycznym wnioskom przyjętym przez Haywards Heath, Edynburg i Norwich". Councils."

Tło

Traktat Roślinny jest wzorowany na Traktacie o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych i inspirowany traktatami, które dotyczyły zagrożeń związanych ze zubożeniem warstwy ozonowej i bronią jądrową. Od momentu uruchomienia w sierpniu 2021 r. inicjatywa otrzymała wsparcie od 100 000 indywidualnych zwolenników, 5 laureatów Nagrody Nobla, naukowców IPCC, ponad 3000 organizacji pozarządowych, grup społecznych i firm, w tym Ecotricity, Linda McCartney Foods, UK Health Alliance on Climate Change, Environmental Alliance Project oraz oddziałów Greenpeace, Friends of the Earth i Extinction Rebellion.

Traktat Roślinny został poparty przez współprzewodniczących Partii Zielonych, Carlę Denyer i Adriana Ramsaya oraz zastępcę lidera Zacka Polańskiego. W kwietniu 2023 r. Zack Polanski, który jest również wiceprzewodniczącym londyńskiej Komisji Ochrony Środowiska, opublikował list otwarty wzywający burmistrza Londynu Sadiqa Khana do przeprowadzenia oceny wpływu dla Londynu w celu zatwierdzenia Traktatu Roślinnego.

www.plantbasedtreaty.org