Wybierz stronę

2023 Informacje prasowe

 

Rada Miasta Norwich wzywa rząd Wielkiej Brytanii do wsparcia globalnego traktatu opartego na roślinach w celu zwalczania kryzysu klimatycznego

Rada zwiększa bezpieczeństwo żywnościowe poprzez promowanie nowych ogrodów społecznych i poprawę dostępu do żywności pochodzenia roślinnego w przestrzeni miejskiej, w tym na rynkach, podczas imprez i w centrach rekreacyjnych.

Kontakty z mediami i prośby o wywiad:

Aktywa medialne

  Norwich, 18 marca 2023 r.
  Na pełnym posiedzeniu rady, które odbyło się we wtorek, 14 marca, Rada Miasta Norwich wykazała swoje zobowiązania środowiskowe, uznając znaczny wpływ środowiskowy produkcji mięsa i nabiału na załamanie klimatu, zmiany w użytkowaniu gruntów i kryzysy zdrowia publicznego oraz wzywając rząd Wielkiej Brytanii do zawarcia globalnego traktatu opartego na roślinach.

  Rada Miasta Norwich jest trzecią radą w Wielkiej Brytanii, która poparła apel o traktat oparty na roślinach i dołącza do 20 miast na całym świecie, w tym Edynburg, Haywards Heath oraz Los Angeles.

  Strona Wniosek, który został wprowadzony przez radnego Alexa Catt'a i poparty przez radnego Jamie Osborn'a z Partii Zielonych stanowi:

  "Wyprodukowanie kilograma wołowiny tworzy średnio 12 razy więcej CO2 niż kilogram tofu lub innych białek na bazie soi. Tymczasem produkcja litra mleka mlecznego zużywa średnio co najmniej cztery razy więcej ziemi niż produkcja litra mleka roślinnego... Oprócz mniejszego śladu węglowego, spożywanie większej ilości pokarmów roślinnych zmniejsza również ślad lądowy naszych diet i poprawiłoby bezpieczeństwo żywnościowe i samowystarczalność Wielkiej Brytanii, czyniąc tym samym nasze diety bardziej lokalnymi."

  Rada napisze teraz do sekretarza stanu ds. środowiska, żywności i spraw wiejskich, popierając poparcie Wielkiej Brytanii dla traktatu roślinnego jako towarzysza porozumienia paryskiego. Napiszą również do Rady Hrabstwa Norfolk, aby poprosić o ocenę wpływu węgla w przemyśle mięsnym i mleczarskim w całym hrabstwie i zapytać, jakie kroki są podejmowane w celu zmniejszenia tego zgodnie z celem osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2030 roku.

  Podczas żywej 40-minutowej debaty radny Catt powiedział: "Nie możemy siedzieć z założonymi rękami i ignorować ogromnej roli, jaką odgrywają systemy żywnościowe oraz pilnej potrzeby zmian instytucjonalnych w celu wyeliminowania znacznego udziału produkcji żywności w zmianach klimatu i globalnym wylesianiu... Rolnictwo, leśnictwo i użytkowanie gruntów przyczyniają się do znacznie większego procentu globalnych emisji niż cały transport razem wzięty. Transport może być sektorem, któremu poświęca się wiele uwagi, ale żywność, którą spożywamy, jest w rzeczywistości tajnym emitentem w tym wszystkim i kończy się nam czas na podjęcie działań."

  Wniosek, do którego radny Partii Pracy Oliver wniósł poprawki, obejmował działania mające na celu poprawę dostępności i osiągalności żywności opartej na roślinach w całym mieście, w tym:

  1. Zapewnienie, że wszystkie posiłki i napoje dostarczane podczas spotkań i wydarzeń organizowanych przez radę miejską zawierają opcje żywności oparte na roślinach, a tam gdzie to możliwe, są dostarczane przez lokalną firmę cateringową płacącą Real Living Wage i pozyskującą zrównoważone lokalne składniki.
  2. Wykorzystanie wydarzeń obywatelskich Rady Miasta Norwich do promowania i pokazywania roślinnych opcji żywności i napojów, wyświetlaczy informacyjnych o klimacie i korzyściach zdrowotnych oraz względnych kosztach różnych źródeł białka/żywności oraz informowanie ludzi o tym, jak osiągnąć zrównoważoną dietę opartą na roślinach.
  3. Zapewnienie, że wydarzenia na otwartych przestrzeniach Rady Miejskiej obejmują przyjazne dla środowiska opcje roślinne zabezpieczone poprzez zastosowanie warunków wynajmu.
  4. Podczas ponownego przetargu na dostawców do prowadzonych przez radę kawiarni, kiosków lub ośrodków rekreacyjnych, należy określić, że dostępne są opcje bogate w warzywa/leguminy na bazie roślin.
  5. Współpraca z grupami społecznymi w całym mieście w celu dalszego promowania zakładania nowych i odpowiednich ogrodów społecznych w ramach strategii różnorodności biologicznej.
  6. Uznanie Norwich za miasto, w którym przedsiębiorstwa przodują w dostarczaniu żywności i napojów pochodzenia roślinnego poprzez zaangażowanie Norwich BID i Norwich Market Traders' Association w celu zbadania możliwości promowania korzyści płynących z żywności pochodzenia roślinnego, odpowiednio i z szacunkiem udzielając ludziom informacji o najlepszych sposobach osiągnięcia zrównoważonej diety opartej na roślinach.

  Radny Alex Catt, powiedział: "Kryzys klimatyczny i ekologiczny jest jednym, który będzie kiedykolwiek rozwiązać tylko poprzez podjęcie działań na każdym szczeblu władzy. Podczas gdy rządy mogą podjąć bardziej znaczące działania, lokalne rady mają do odegrania kluczową rolę w poprawie dostępności roślinnych opcji żywności i napojów. Chociaż w ostatnich latach wzrosła popularność diety wegańskiej, potrzebujemy zmian systemowych, aby uczynić tę dietę łatwo dostępną dla wszystkich, tak abyśmy wszyscy mogli dokonywać lepszych wyborów dla naszej planety. Każda rada, która ogłosiła stan zagrożenia klimatycznego, musi odpowiadać temu działaniem, a poparcie traktatu o diecie roślinnej jest kluczowe, gdy emisje związane z żywnością przewyższają te z wielu innych sektorów."

  Radny Jamie Osborn, powiedział: "Poparcie traktatu opartego na roślinach jest znakiem, że rady poważnie traktują zmianę zachowań. To działania instytucji, w tym władz lokalnych na wszystkich szczeblach, odgrywają największą rolę w kształtowaniu środowiska wyboru. Rządy mogą zmienić środowisko wyboru "w górę" - poprzez zachęcanie przedsiębiorstw do dostosowania się do zerowej emisji netto i celów społecznych. Mogą również zmienić środowisko "w górę", poprzez uczynienie opcji przyjaznych dla środowiska domyślnymi, poprzez zachęcanie do tworzenia norm społecznych i eksponowania zachowań prośrodowiskowych oraz poprzez ułatwianie dokonywania właściwych wyborów. Natomiast indywidualna zmiana zachowań ma jedynie skutki "w dół" - jest kształtowana i napędzana przez wcześniejsze zmiany w środowisku wyboru lub, używając metafory, kierunek, w którym płynie społeczeństwo. Traktat o diecie roślinnej zmienia kierunek przepływu i może pomóc nieść wszystkich ku bardziej zrównoważonej przyszłości."

  Nicola Harris, Plant Based Treaty dyrektor komunikacji, powiedział: "To obiecujące, aby zobaczyć, że rada zobowiązała się do zapewnienia większej dostępności do żywności opartej na roślinach poprzez kawiarnie komunalne, kioski, centra rekreacyjne i ogrody społeczne. Instytucje mają kluczową rolę w przesunięciu narodu w kierunku przyjaznej dla klimatu diety opartej na roślinach. Momentum dla roślinnych rozwiązań żywnościowych do kryzysu klimatycznego rośnie, z Norwich staje się trzecim rady do wezwania rządu brytyjskiego do zatwierdzenia traktatu roślinnego."

  Tło

  Traktat Roślinny jest wzorowany na Traktacie o Nierozprzestrzenianiu Paliw Kopalnych i inspirowany traktatami, które dotyczyły zagrożeń związanych z zubożeniem warstwy ozonowej i bronią jądrową. Od momentu uruchomienia w sierpniu 2021 roku, inicjatywa otrzymała wsparcie od 75 000 indywidualnych zwolenników, 5 laureatów Nagrody Nobla, naukowców IPCC, ponad 1000 organizacji pozarządowych i grup społecznych oraz 1000 firm, w tym Ecotricity, Linda McCartney Foods, Oceanic Preservation Society, Environmental Alliance Project, VIVA!, BOSH!, Animal Rebellion oraz rozdziałów Greenpeace, Friends of the Earth i Extinction Rebellion.

  Traktat oparty na roślinach zapewnił sobie wysokie poparcie gwiazd, w tym Paula, Mary i Stelli McCartney, którzy wydali pisemne oświadczenie wzywające polityków do poparcia Traktatu opartego na roślinach. Powiedzieli oni: "Wierzymy w sprawiedliwość dla zwierząt, środowiska i ludzi. Dlatego popieramy Traktat Roślinny i namawiamy osoby prywatne i rządy do jego podpisania."

  www.plantbasedtreaty.org