Blog

Układ o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych zyskuje popularność na COP27 dzięki poparciu kraju Tuvalu

Teraz nadszedł czas, aby dodać Traktat o roślinach, aby zająć się dwoma największymi źródłami zagrożenia dla klimatu

10 listopada 2022 r. Anita Krajnc & Nicola Harris

W dniu 8 listopada 2022 roku Tuvalu stało się pierwszym krajem wykorzystującym negocjacje klimatyczne ONZ do domagania się traktatu o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych.

Podczas oficjalnego wystąpienia podczas rozmów klimatycznych ONZ w Sharm El-Sheikh, premier Kausea Natano wystąpił na głównej scenie plenarnej i stwierdził:

"Wszyscy wiemy, że główną przyczyną kryzysu klimatycznego są paliwa kopalne. Tuvalu dołączyło do Vanuatu i innych narodów, wzywając do zawarcia Traktatu o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych, aby kierować naszym modelem rozwoju w celu dążenia do odnawialnych źródeł energii i sprawiedliwego odejścia od paliw kopalnych." 

Od początku swojego istnienia, Traktat Roślinny śledzi i świętuje postępy tego, co uważamy za nasz siostrzany traktat. Ostatnio Traktat o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych został poparty przez szereg miast, krajów i instytucji, w tym przez Światową Organizację Zdrowia, Watykan, Parlament Europejski, burmistrza Londynu Sadiq Khana, a teraz przez dwa kraje: Tuvalu i jego kolega z Pacyfiku, Vanuatu. Wszystkie one wezwały państwa narodowe do wynegocjowania globalnego traktatu. Los Angeles stało się pierwszym miastem w USA, które poparło Traktat o paliwach kopalnych w 2021 roku. LA zapisało się w historii poprzez popierając Traktat o roślinach 25 października 2022 r., uznając tym samym kluczową rolę, jaką odgrywają miasta w tworzeniu oddolnego nacisku na globalne porozumienia i dawaniu przykładu w walce z dwoma największymi źródłami emisji: paliwami kopalnymi i żywnością.

Poznaj młodszą (irytującą) siostrę traktatu o paliwach kopalnych

Potrzebujemy dwóch traktatów, aby uratować świat. W sytuacji, gdy obecna polityka prowadzi nas w kierunku ocieplenia przekraczającego 2ºC, musimy zawrzeć dwa globalne porozumienia dotyczące żywności i energii oraz wdrożyć rozwiązania klimatyczne już teraz. Znamy rozwiązania, więc czas przestać dolewać paliwa do ognia i opracować plan ratunkowy.

Tak jak Traktat o paliwach kopalnych wzywa do wstrzymania poszukiwań węgla, ropy i gazu, wycofania istniejących paliw kopalnych i sprawiedliwej transformacji, tak Traktat o roślinach ma 3R wzywając do powstrzymania ekspansji rolnictwa zwierzęcego (Zrezygnuj z), sprawiedliwego przejścia na system żywnościowy oparty na roślinach (Redirecting dotacji, podatków i publicznych kampanii informacyjnych) oraz masowego zalesiania (Restore).

Traktat o kopalinach, rozpoczęty w 2019 dzięki nagrodzie Climate Breakthrough, został poparty przez ponad 100 laureatów Nagrody Nobla, w tym Dalajlamę, 352 000 osób, 1 328 organizacji oraz 70 miast i rządów niższego szczebla.

Po spotkaniu z Tzeporah Berman, przewodniczącą Traktatu o Paliwach Kopalnych, 29 kwietnia 2021 r. powieliliśmy oddolny model nacisku Traktatu Paliw Kopalnych. Traktat Roślinny podobnie rozpoczął zbieranie poparcia. Do tej pory swoje poparcie wyraziło 62 000 osób, ponad 2000 grup i firm, 20 miast w pięciu krajach, 5 laureatów Nagrody Nobla, około 300 polityków i mnóstwo celebrytów.

Poprawmy narrację: hodowla zwierząt przyczynia się do 16,5% - 28%, a nie 14,5% wszystkich emisji gazów cieplarnianych

Traktat o paliwach kopalnych komunikat prasowy wydany 8 listopada 2022 roku, mówi:

"Ponieważ Tuvalu stoi przed perspektywą zniknięcia swoich wysp, przemówienie premiera pojawia się w kontekście strat i szkód będących centralnym zagadnieniem negocjacji klimatycznych COP27, które według ekspertów będą się tylko nasilać z każdym ułamkiem ocieplenia. Paliwa kopalne są główną przyczyną tych strat i szkód, z węglem, ropą i gazem napędzającym 86% emisji CO2 w ostatniej dekadzie."

Ich komunikat prasowy opiera się na starych, obalonych danych dotyczących emisji gazów cieplarnianych przez rolnictwo zwierzęce. George Mobiot w "The Guardian z 9 listopada 2022 roku pisze:

"Zwierzęta gospodarskie [sic hodowla zwierząt], szacuje niedawna praca w czasopiśmie Sustainability, odpowiada za 16,5% do 28% wszystkich zanieczyszczeń gazami cieplarnianymi. Szeroki zakres tych liczb wskazuje, jak bardzo ta kwestia została zaniedbana. Jak pokazuje ten sam artykuł, oficjalna liczba (14,5%), opublikowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, jest wyraźnie błędna. Wszyscy w terenie o tym wiedzą, a jednak podjęto niewiele prób jej aktualizacji."

Szeroki zakres rzeczywistych emisji z sektora spożywczego wskazuje na potrzebę przeprowadzenia solidnych i aktualnych badań dotyczących emisji gazów cieplarnianych z hodowli zwierząt oraz utraty biotopów obniżających zawartość dwutlenku węgla w wyniku zmiany sposobu użytkowania gruntów.

W rzeczywistości nie ma znaczenia, jakie są dokładne wartości procentowe, ponieważ zarówno paliwa kopalne, jak i hodowla zwierząt muszą być traktowane jednocześnie i w równym stopniu, aby uniknąć katastrofalnego ocieplenia planety o 2ºC. Tak jak musimy pozostawić paliwa kopalne w ziemi, tak samo musimy usunąć zwierzęta z naszych talerzy. Konieczne jest wycofanie w tej dekadzie zarówno paliw kopalnych, jak i hodowli zwierząt. Nie musimy rozdzielać problemów i ruchów ekologicznych i roślinnych; musimy raczej współpracować nad rozwiązaniami klimatycznymi, jeśli mamy żyć w granicach naszej planety.

Wszystkie gazy cieplarniane przyspieszają, w tym metan. Rolnictwo zwierzęce jest odpowiedzialne za 32% spowodowanej przez człowieka emisji metanu emisji. George Monbiot kontynuuje w. Guardian article,,Artykuł w Climate Policy szacuje, że do 2030 roku gazy cieplarniane pochodzące z hodowli [sic zwierzęcych] hodowli mogą wykorzystać połowę całego światowego budżetu węglowego, jeśli chcemy uniknąć więcej niż 1,5ºC globalnego ocieplenia."

Źródło: 2019, IPCC Special Report on Climate Change and Land

Dieta wegańska jest optymalną dietą do walki ze zmianami klimatu

Według specjalnego raportu IPCC na temat zmian klimatu i ziemi (2019), przejście na dietę opartą na roślinach może zaoszczędzić do 8 miliardów ton ekwiwalentu CO2 rocznie, nie licząc korzyści związanych z użytkowaniem ziemi, takich jak rewilding terenów i przywracanie ratujących planetę pochłaniaczy węgla. Inne diety, takie jak klimatyczny mięso żerca (spożywanie ograniczonego mięsa krów, kóz i owiec oraz nabiału) skutkują jedynie 3,5 GT oszczędności, a ponadto przyczyniają się do destrukcyjnych zmian w użytkowaniu ziemi.

"Gdybyśmy przeszli na dietę roślinną, moglibyśmy się wyżywić, zużywając o 76% mniej ziemi. A jeśli to nie wystarczy, można by to zrobić ze względów zdrowotnych. Albo moralnych. Obecnie zabijamy ponad 70 miliardów zwierząt rocznie, nie licząc ryb, których liczba jest tak wielka, że mierzymy ich życie jedynie wagą." - Książka o klimacie, Greta Thunberg

Anita Krajnc jest współzałożycielką Toronto Pig Save i dyrektorem wykonawczym Animal Save Movement, światowej sieci grup Save, dających świadectwo zwierzętom hodowlanym i promujących weganizm oraz oparty na miłości, oddolny aktywizm. Anita pomaga koordynować globalne kampanie, takie jak Plant Based Treaty. 

Nicola Harris ma ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii nacisku w Wielkiej Brytanii i jest dyrektorem ds. komunikacji. Studiowała psychologię i informatykę na Uniwersytecie w Bournemouth, gdzie nauczyła się, jak wykorzystać naszą wiedzę o ludzkiej pamięci i przetwarzaniu informacji do zastosowania w komunikacji, pisaniu tekstów i strategiach medialnych.

Więcej z bloga