Wybierz stronę

Blog

Pilne wezwanie do działania z okazji Dnia Ziemi

18 kwietnia 2024 r. 

22 kwietnia to Dzień Ziemi! Nadszedł czas, aby uczcić naszą piękną Ziemię, żyjące tu stworzenia i zobowiązać się do wprowadzenia pozytywnych zmian. Wszystko, co robimy, ma znaczenie, ale w tym roku spróbujmy wyjść poza symboliczne działania i podjąć prawdziwe działania, zanim będzie za późno. Organizacje powinny pilnie wezwać do działania i wspierać przejście na system żywności oparty na roślinach. Jak wyjaśnia raport Safe and Just: "Jesteśmy na dobrej drodze do załamania systemów i społeczeństw Ziemi, chyba że zostaną podjęte odważne działania w zakresie systemów żywnościowych".

Byłoby niezwykle korzystne dla organizacji Dnia Ziemi, gdyby dodały systemy żywnościowe do swoich wezwań do działania i zachęcały ludzi do odejścia od hodowli zwierząt oraz jedzenia zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego. Organizacje te mogą dotrzeć do wielu ludzi dzięki swoim kampaniom i programom, a Dzień Ziemi to idealny czas, aby zachęcić wszystkich do jedzenia większej ilości roślin. Samo zajęcie się paliwami kopalnymi nie wystarczy - potrzebujemy również działań w zakresie systemów żywnościowych; w tym miejscu pojawia się Traktat Roślinny. Wszyscy musimy współpracować na rzecz pozytywnych zmian.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co ekolodzy i grupy ekologiczne mogą zrobić z okazji Dnia Ziemi oraz jakie organizacje są liderami w ratowaniu naszej planety.

Co mogą zrobić ekolodzy?

To, co jemy, ma znaczenie! Przyjęcie diety roślinnej jest najważniejszą rzeczą, jaką każdy może zrobić z okazji Dnia Ziemi. Specjalny raport IPCC w sprawie zmian klimatycznych i gruntów zgadza się, że przejście na dietę roślinną drastycznie zmniejszy emisję gazów cieplarnianych związanych z żywnością.

Tak, musimy zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, ale to nie wystarczy. Systemy żywnościowe powinny ulec natychmiastowej zmianie, a my musimy odejść od hodowli zwierząt i promować przejście na zdrową, bardziej zrównoważoną dietę roślinną.

"Mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym, oceanicznym i bioróżnorodności. Paliwa kopalne i hodowla zwierząt są siłą napędową niekontrolowanego globalnego ocieplenia, a także znacznej utraty różnorodności biologicznej, wylesiania na dużą skalę, wymierania gatunków, wyczerpywania się wody, degradacji gleby i martwych stref oceanicznych".

Jak wyjaśniono w raporcie Safe & Just, stoimy na przecięciu pilności i nadziei, globalny system żywnościowy musi stać się przyszłym pochłaniaczem dwutlenku węgla i podstawowym czynnikiem regenerującym i wzmacniającym wrodzoną odporność naszej biosfery.

Rolnictwo zwierzęce przyczynia się do powstawania wszystkich trzech głównych gazów cieplarnianych i jest główną przyczyną emisji metanu i podtlenku azotu na świecie. Powinniśmy zachęcać przyjaciół, członków rodziny i współpracowników do podpisania Traktatu Roślinnego i pobrania bezpłatnego wegańskiego zestawu startowego.

Nie zapomnij sprawdzić centrum czytania, podpisać petycji i poprosić swoje miasto o poparcie.

Szukasz materiałów do czytania? Dodaj je do swojej listy!

Regenesis: Wyżywienie świata bez pożerania planety

Być Zmianą: Żyj dobrze i wywołaj rewolucję klimatyczną

W końcu zdrowy: roślinne podejście do zapobiegania i odwracania cukrzycy i innych chorób przewlekłych

Zorganizuj pokaz z okazji Dnia Ziemi

Zorganizuj pokaz z okazji Dnia Ziemi! Jeśli jesteś już weganinem lub aktywistą klimatycznym (dziękuję!), nadal ważne jest, aby oglądać filmy dokumentalne, ponieważ są one pełne dowodów, które można wykorzystać w rozmowach. Wybierz więc film i zdrowy posiłek lub powiedz gościom, że to wegański wieczór filmowy.

Zjadanie naszej drogi do wyginięcia

Jesteś tym, co jesz: Bliźniaczy eksperyment

What The Health

The Game Changers

Seaspiracy

Cowspiracy: Tajemnica zrównoważonego rozwoju

Co mogą zrobić grupy środowiskowe?

Grupy ekologiczne muszą dzielić się prawdziwymi informacjami na temat hodowli zwierząt i dawać przykład kampaniami na rzecz żywności pochodzenia roślinnego. Greenpeace poważnie traktuje walkę o klimat i opowiada się za zrównoważoną żywnością, a także rzuca wyzwanie korporacjom paliw kopalnych i pociąga je do odpowiedzialności za ich przestępstwa.

"Greenpeace domaga się zdrowej przyszłości, która zapewni naszym dzieciom życie w świecie ze świeżym powietrzem, obfitymi lasami i stabilnym klimatem. Na szczęście w odpowiedzi rośnie globalny ruch: taki, który ma apetyt na lepszy sposób jedzenia i produkcji żywności.

 

Musimy powiedzieć "nie" masowym dotacjom rządowym na rozbudowę megafarm. Musimy jeść mniej mięsa i nabiału, a więcej roślin. Musimy domagać się globalnego systemu żywnościowego, który będzie sprawiedliwy i zrównoważony dla rolników i pracowników sektora spożywczego. Razem jesteśmy zdeterminowani, by zmienić przyszłość żywności".

© Kristian Buus / Greenpeace

Greenpeace określa przemysł mięsny jako robiący dokładnie to samo, co wielka ropa naftowa w walce z działaniami na rzecz klimatu i twierdzi, że stosowany przez niego podręcznik marketingowy nie różni się od tego stosowanego przez przemysł tytoniowy lub alkoholowy w ostatnich dziesięcioleciach.

Inną organizacją ekologiczną prowadzącą kampanię na rzecz żywności pochodzenia roślinnego jest World Wildlife Fund (WWF). Nieustannie dzielą się informacjami na temat znaczenia diety roślinnej i wykorzystują dowody poparte nauką.  

"Diety roślinne zapewnią każdemu na planecie zdrową i pożywną żywność oraz pomogą zmniejszyć negatywny wpływ systemu żywnościowego, przechodząc od systemu, który eksploatuje planetę, do takiego, który przywraca ją naturze i ludziom".

WWF wyjaśnia, że przejście na dietę roślinną pomaga odwrócić utratę przyrody, powstrzymać wylesianie oraz zmniejszyć zużycie wody i zanieczyszczenie środowiska. Stwierdzają, że musimy dostrzec znaki ostrzegawcze planety w kryzysie w postaci zmian klimatu, zdrowia ludzkiego, pandemii i utraty różnorodności biologicznej. Te niezbędne informacje powinny być głównym tematem kampanii z okazji Dnia Ziemi, a organizacje mogą dotrzeć do mas poprzez warsztaty oparte na roślinach, seminaria, prezenty żywnościowe, pokazy, kampanie w mediach społecznościowych i edukację w szkołach.

EAT Forum jest opartą na nauce globalną platformą na rzecz transformacji systemu żywnościowego, a Komisja EAT-Lancet proponuje globalną planetarną dietę zdrowotną, która jest dobra dla planety i ludzi. Plant Based Treaty dąży do zmiany diety na dużą skalę, od diety wegańskiej po planetarną dietę zdrowotną EAT-Lancet, która zmniejszyłaby spożycie żywności pochodzenia zwierzęcego w prawie wszystkich krajach rozwiniętych o 75% do 2050 roku.

Grupy środowiskowe mogą poprzeć Traktat Roślinny jako organizacja i dołączyć do tysięcy innych, w tym brytyjskiego i niemieckiego Sojuszu na rzecz Zdrowia w sprawie Zmian Klimatu, Komitetu Lekarzy na rzecz Odpowiedzialnej Medycyny oraz oddziałów Fridays For Future, Greenpeace i Friends of the Earth.

Oczywiście korzystne jest, aby w Dniu Ziemi (i każdego dnia!) chodzić pieszo zamiast jeździć samochodem, eliminować tworzywa sztuczne, latać mniej, oszczędzać energię w domu, sprzątać plaże, odrzucać szybką modę i poddawać recyklingowi, ale niezwykle ważne jest, aby wszystkie organizacje ekologiczne wykraczały poza to i wspierały przejście na system żywności oparty na roślinach. Tak naprawdę, to Ty możesz przyczynić się do tej zmiany poprzez swój następny posiłek.

Miriam Porter jest wielokrotnie nagradzaną pisarką, która pisze o weganizmie, kwestiach sprawiedliwości społecznej i podróżach ekologicznych. Miriam mieszka obecnie w Toronto z synem Noah i wieloma uratowanymi futrzanymi przyjaciółmi. Jest zapaloną aktywistką na rzecz praw zwierząt i wypowiada się w imieniu tych, których głos nie jest słyszalny.