KOMUNIKATY PRASOWE | 2024

Amsterdam stał się pierwszą stolicą UE, która poparła apel o Traktat Roślinny w odpowiedzi na kryzys klimatyczny.

Amsterdam szuka wegańskich piątków, aby obniżyć emisję żywności w mieście

(Amsterdam, Holandia - 1 lutego 2024 r.) - Amsterdam stał się pierwszą stolicą UE, która wezwała do zawarcia globalnego traktatu opartego na roślinach. Amsterdam stał się pierwszą stolicą UE, która wezwała do zawarcia globalnego traktatu na bazie roślin, aby zaradzić wpływowi systemu żywnościowego na kryzys klimatyczny. Proponowany traktat jest obecnie wspierany przez 25 samorządów miejskich na całym świecie, w tym Edynburg i Los Angeles.

W oświadczeniu oświadczeniuRada Miasta Amsterdamu stwierdziła,

"Sposób, w jaki produkujemy, dystrybuujemy, przetwarzamy i konsumujemy żywność, ma znaczący wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt oraz przyczynia się do kryzysu klimatycznego. Dzięki swojej strategii żywnościowej gmina Amsterdam bierze na siebie odpowiedzialność za wprowadzanie zmian w systemie żywnościowym, zapewniając wszystkim mieszkańcom Amsterdamu dostęp do zdrowej, uczciwej, zrównoważonej i niedrogiej żywności i napojów. Jednym z wysiłków zmierzających do osiągnięcia tego celu jest przejście na żywność bardziej opartą na roślinach.

Kontakt dla mediów:

Pliki multimedialne: Pobierz tutaj

Kontakt dla mediów:

Pliki multimedialne: Pobierz tutaj

(Amsterdam, Holandia - 1 lutego 2024 r.) - Amsterdam stał się pierwszą stolicą UE, która wezwała do zawarcia globalnego traktatu opartego na roślinach. Amsterdam stał się pierwszą stolicą UE, która wezwała do zawarcia globalnego traktatu na bazie roślin, aby zaradzić wpływowi systemu żywnościowego na kryzys klimatyczny. Proponowany traktat jest obecnie wspierany przez 25 samorządów miejskich na całym świecie, w tym Edynburg i Los Angeles.

W oświadczeniu oświadczeniuRada Miasta Amsterdamu stwierdziła,

"Sposób, w jaki produkujemy, dystrybuujemy, przetwarzamy i konsumujemy żywność, ma znaczący wpływ na zdrowie ludzi i zwierząt oraz przyczynia się do kryzysu klimatycznego. Dzięki swojej strategii żywnościowej gmina Amsterdam bierze na siebie odpowiedzialność za wprowadzanie zmian w systemie żywnościowym, zapewniając wszystkim mieszkańcom Amsterdamu dostęp do zdrowej, uczciwej, zrównoważonej i niedrogiej żywności i napojów. Jednym z wysiłków zmierzających do osiągnięcia tego celu jest przejście na żywność bardziej opartą na roślinach.

Spożywanie większej ilości białek pochodzenia roślinnego jest lepsze dla naszego zdrowia. Może prowadzić do mniejszej liczby schorzeń, takich jak choroby układu krążenia i rak jelita grubego. Jest to również lepsze dla naszego wpływu na klimat poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie użytkowania gruntów i zubożenia oceanów. Co więcej, mniej przemysłowa hodowla zwierząt jest lepsza dla ich dobrostanu. Ambicją jest zmiana proporcji białka w diecie miasta z 40 do 60 procent na bazie roślin do 2030 roku.

Podpisując Traktat Roślinny, gmina Amsterdam wspiera globalny apel do miast, organizacji, firm i mieszkańców, aby przyczynili się do walki z kryzysem klimatycznym poprzez zmianę wzorców żywieniowych. Wysiłki podejmowane w ramach własnego programu wdrożeniowego są w tym względzie kluczowe".

Oprócz apelu o traktat roślinny, Amsterdam odgrywa wiodącą rolę w transformacji białkowej. A wniosek złożony przez Partię dla Zwierząt, który ma na celu uczynienie Amsterdamu "stolicą roślinną", został przyjęty. Miasto zawrze porozumienie z głównymi pracodawcami, instytucjami publicznymi, takimi jak szpitale, domy kultury i instytucje opiekuńcze w Amsterdamie zatytułowane "Amsterdam: zdrowe, sprawiedliwe i zrównoważone miasto żywności", które może obejmować:

  • Wszyscy pracownicy, odwiedzający i pacjenci mogą uzyskać pełne opcje posiłków roślinnych we wszystkich instytucjach finansowanych ze środków publicznych od 2024 roku;
  • Wszystkie restauracje i catering w instytucjach publicznych zobowiązują się do wegańskiego piątku od 2024 roku;
  • Wszystkie restauracje i catering zobowiązują się do 2030 r. do przestrzegania stosunku białka zwierzęcego do roślinnego ustalonego w Amsterdamie;
  • Zorganizowanie corocznej konferencji poświęconej roślinom z udziałem instytucji opiekuńczych, szkół, uniwersytetów i innych instytucji publicznych w Amsterdamie;

Lea Goodett, Plant Based Treaty Netherlands, powiedziała: "Amsterdam zademonstrował swoje przywództwo w działaniach na rzecz klimatu jako pierwsza stolica UE, która poparła Plant Based Treaty. Wzywamy więcej miast do podpisania traktatu, aby zająć się wpływem systemu żywnościowego na kryzys klimatyczny. Wprowadzenie inicjatyw związanych z żywnością pochodzenia roślinnego, takich jak Vegan Fridays, sprawi, że zrównoważona żywność pochodzenia roślinnego będzie dostępna dla wszystkich, co poprawi nasze zdrowie, a także wzmocni bezpieczeństwo żywnościowe. Każdy może wziąć w tym udział, wysyłając e-mail do rady miasta, zachęcając ją do pójścia za wspaniałym przykładem Amsterdamu".

Lea Goodett, Plant Based Treaty Netherlands, kontynuuje: "Niestabilność lodu morskiego stanowi poważne zagrożenie dla przyszłości Holandii. Najnowsza ocena IPCC przewiduje możliwość podniesienia się poziomu morza o 1,5-2 m do 2100 r., co spowodowałoby zatopienie połowy Holandii, a nawet o 5 metrów do 2150 r., co miałoby wpływ na cały kraj. Najprostszym sposobem zapobiegania dalszemu wzrostowi temperatury jest szybkie ograniczenie emisji metanu, a około 70% metanu produkowanego w Holandii pochodzi z hodowli zwierząt. System żywnościowy oparty na roślinach może zapewnić redukcję metanu, której potrzebujemy i zaoferować możliwość wyżywienia świata przy użyciu jednej czwartej gruntów, co pozwoli nam przywrócić naturze rozległe obszary ziemi. "

Lisette Weustenenk, Plant Based Treaty Netherlands, "W świetle niedawnych protestów rolników w Paryżu, Berlinie i Brukseli, Plant Based Treaty ma nadzieję zjednoczyć wszystkich. Rosnące temperatury są zagrożeniem dla braku bezpieczeństwa żywnościowego i inflacji żywności, a 63% gruntów ornych w Europie jest wykorzystywanych do uprawy roślin dla zwierząt hodowlanych, a nie bezpośrednio dla ludzi. Plant Based Treaty wspiera sprawiedliwe wynagrodzenia dla rolników i pakiety finansowe, w tym dotacje na przejście na zrównoważone systemy oparte na roślinach oraz finansowanie rewildingu i zarządzania gruntami". 

W ubiegłym roku stolica Szkocji, Edynburg, poparła Traktat Roślinny, a w styczniu 2023 r. opublikowała swój plan działania na rzecz Traktatu Roślinnego.

Tło

Traktat Roślinny jest wzorowany na Traktacie o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych, który Edynburg zatwierdził w 2021 r. i zainspirowany traktatami, które dotyczyły zagrożeń związanych z niszczeniem warstwy ozonowej i bronią jądrową. Od momentu uruchomienia w sierpniu 2021 r. inicjatywa otrzymała wsparcie od 135 000 indywidualnych zwolenników, 5 laureatów Nagrody Nobla, naukowców IPCC, ponad 1000 organizacji pozarządowych i grup społecznych oraz 1000 firm, w tym koalicji TAPP, Redefine Meat, Oceanic Preservation Society oraz oddziałów Greenpeace i Friends of the Earth.

Traktat oparty na roślinach zapewnił sobie wysokie poparcie gwiazd, w tym Paula, Mary i Stelli McCartney, którzy wydali pisemne oświadczenie wzywające polityków do poparcia Traktatu opartego na roślinach. Powiedzieli oni: "Wierzymy w sprawiedliwość dla zwierząt, środowiska i ludzi. Dlatego popieramy Traktat Roślinny i namawiamy osoby prywatne i rządy do jego podpisania."

Traktat oparty na roślinach był przedstawiany w...

Więcej z centrum prasowego