Senaste tidigare händelser

No Food No Science Festival

Circolo Arci Papacqua Via Jacopo Daino, 1, Mantova

Festivalen kommer att vara värd för antispeciesistgrupper, fristäder, forskare, agronomer och olika experter. Den kommer att äga rum under samma dagar och i samma stad som Food&Science Festival, som sponsras av vissa djurjordbruksföretag och varumärken för animaliska produkter, i synnerhet mejerier / slakterier. Plant Based Treaty Italia kommer att ha en [...]

Europeiska ungdomsevenemanget 2024

Universitetet i Bologna - Campus Forlì Viale Filippo Corridoni, 20, Forlì

Evenemanget, som stöds och medfinansieras av Europaparlamentet, syftar till att föra samman unga européer (16-30 år) för att diskutera aktuella utmaningar och EU:s framtid med experter, påverkare, politiker och aktivister. Plant Based Treaty Italy kommer att delta i evenemanget, delta i aktiviteterna och marknadsföra fördraget. 9:00-7:00

Sprutning för att förbättra näringsämnena

Yaşamdan Yana Derneği Başçavuş Sokak 3-C Seyranbağları, Ankara

Jordbruksprofessor Recep Külcü kommer att hålla en presentation om groddning och senare kommer det att finnas en workshop för sådd. Veganska muffins kommer att serveras senare kl. 14.00-17.00