Ja, jag vill göra en insats i dag


Din gåva kommer att bidra till att främja uppdraget för Plant Based Treaty och göra det möjligt för oss att stoppa expansionen av djurhållning, övergå till växtbaserade lösningar och dra oss tillbaka från planetära brytpunkter och det existentiella hot vi står inför.

Hur vi använder din gåva

Tillsammans kan vi göra skillnad för dagens, morgondagens och framtida generationer.

Ja, jag vill göra en insats i dag


Din gåva kommer att bidra till att främja uppdraget för Plant Based Treaty och göra det möjligt för oss att stoppa expansionen av djurhållning, övergå till växtbaserade lösningar och dra oss tillbaka från planetära brytpunkter och det existentiella hot vi står inför.

Hur vi använder din gåva

Tillsammans kan vi göra skillnad för dagens, morgondagens och framtida generationer.