Δράση Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Καλέστε τους ελληνικούς δήμους να υποστηρίξουν την Växtbaserad Συνθήκη

Στείλτε e-post στο τοπικό δημοτικό συμβούλιο σήμερα και ζητήστε τους να υπογράψουν την Växtbaserad συνθήκη.

Εάν η πόλη σας δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρακάτω λίστα, παρακαλούμε να βρείτε τις πληροφορίες των εκπροσώπων του τοπικού συμβουλίου από την ιστοσελίδα του δήμου σας και να κατεβάσετε το έτοιμο γράμμα μας.

Παρακαλούμε να προωθήσετε την όποια απάντηση από το δημοτικό σας συμβούλιο στο helloplantbasedtreaty.org

Συμπληρώστε τις πληροφορίες σας παρακάτω:

SKRIVA UNDER PETITIONEN:

London, stödjer det växtbaserade fördraget