Politiska stödförklaringar

Sverige

Parisa Rezaeivar, Ledamot kommunfullmäktige, Socialdemokraterna, Göteborg

Emil Flisbäck, Ledamot kommunfullmäktige, Vänsterpartiet, Solna

Jens Holm, Ledamot kommunfullmäktige, Vänsterpartiet, Stockholm

Bo Magnusson, 2:e vice ordförande, Norra innerstadens stadsdelsnämnd, Miljöpartiet, Stockholm

Artemis Lumarker, ledamot kommunfullmäktige, Vänsterpartiet, Uppsala

Therese Ericsson, Ledare, Djurens Parti

VIDTA ÅTGÄRDER

Gå med i ett introduktionssamtal om växtbaserade fördrag