Δράση Μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Καλέστε τους ελληνικούς δήμους να υποστηρίξουν την Plant Based Συνθήκη

Στείλτε email στο τοπικό δημοτικό συμβούλιο σήμερα και ζητήστε τους να υπογράψουν την Plant Based συνθήκη.

Εάν η πόλη σας δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρακάτω λίστα, παρακαλούμε να βρείτε τις πληροφορίες των εκπροσώπων του τοπικού συμβου από την ιστοσελίδα του δήμου σας και να κατεβάσετε το έτοιμο γράμα μας.

Παρακαλούμε να προωθήσετε την όποια απάντηση από το δημοτικό σας συμβούλιο στο trattato basato sull'inferno.org

Συμπληρώστε τις πληροφορίες σας παρακάτω:

FIRMARE LA PETIZIONE:

Londra, approva il Trattato Plant Based