Gå med i US Vegan Voter Hub

Har du någonsin velat engagera dig i systemförändringar som påverkar livsmedelspolitiken? Om så är fallet är det enkelt att anmäla sig till Vegan Voter Hub. 

Navet samlar veganer som tror på liknande politiska mål för att tillsammans utöva påtryckningar på politiker. Låt politikerna enkelt få veta din ståndpunkt och ge veganska politiska organisationer möjlighet att peka ut dig som en väljare som stöder våra politiska mål.

Politikerna måste känna till din inställning till livsmedelspolitiken på lokal, statlig och federal nivå, men med kraften hos en centraliserad, stor grupp som känner likadant. Anmäl dig nedan för att stödja vegananpassad politik - det är snabbt, enkelt och gratis!

Be amerikanska städer att stödja det växtbaserade fördraget

Starta ett växtbaserat fördragsteam i din stad