"För att veta om någon verkligen vill kämpa för rättvisa måste man se vad de äter."

Jesusa Rodríguez

Senator, Mexiko