Kampanjåtgärder i New York City

Inbjud NYC att stödja det växtbaserade fördraget

Rådsmedlemmar i New York kan bygga vidare på borgmästare Eric Adams åtagande att göra New York till en av de hälsosammaste städerna i Amerika genom att stödja en resolution för att stödja det växtbaserade fördraget.

Skicka ett brev

Skriv under petitionen

Plant Based Treaty stöds av

JOIN THE PLANT BASED TREATY TEAM
IN NEW YORK CITY

"Som den första staden i världen att anta mål för att minska utsläppen av växthusgaser från fossila bränslen i hela staden bör Toronto stödja det växtbaserade fördraget, som är inriktat på den andra stora delen av problemet, nämligen utsläppen från djurhållning (som står för minst 20 % av de totala antropogena växthusgasutsläppen)."

Professor Danny Harvey

Institutionen för geografi, University of Toronto och IPCC:s huvudförfattare