E-poståtgärder

San Luis Obispo, stöder det växtbaserade fördraget

San Luis Obispo har antagit en klimathandlingsplan och lovat att uppnå koldioxidneutralitet senast 2035. 

Rådsmedlemmarna i San Luis Obispo kan bygga vidare på detta åtagande genom att stödja det växtbaserade fördraget och utveckla en växtbaserad livsmedelsstrategi för att ta itu med konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp. 

Skicka ett e-postmeddelande till dina rådsmedlemmar i San Luis Obispo med hjälp av e-postmallen nedan:

Läs mer om kampanjer i städerna för det växtbaserade fördraget

SKRIVA UNDER PETITIONEN:

San Luis Obispo, stöder det växtbaserade fördraget