Blogg

Edinburgh antar en handlingsplan för växtbaserat fördrag

En modell som andra städer kan följa

24 maj 2024

Edinburgh godkände det växtbaserade fördraget i januari 2023, som den första europeiska huvudstaden som svar på klimatkrisen. Den 9 januari i år tog Edinburghs kommunfullmäktige ytterligare ett steg mot att genomföra sina klimatambitioner när man antog en handlingsplan för det växtbaserade fördraget.

"Vårt godkännande av det växtbaserade fördraget innebär en avsikt och en färdriktning som jag tycker känns mycket bra. Jag tycker att staden och Skottland har varit bra på att prata om klimatförändringar och att vi måste göra mer för miljön. Genom att stödja Plant Based Treaty har staden kunnat prata om mat på ett lite mer utmanande sätt, men på ett sätt som känns välkomnande och något som alla kan vara en del av" säger Ben Parker, miljöpartistiskt kommunalråd som valdes in 2022.

Fullmäktigeledamoten Ben Parker betonar att även om ett godkännande av initiativet Plant Based Treaty är icke-bindande och inte medför någon juridisk risk, så innebär det ett offentligt erkännande av att livsmedelssystemen är en viktig drivkraft bakom klimatkrisen och är ett starkt uttalande. Han beskriver processen i fullmäktige fram till det faktiska godkännandet. Det var samhället som först initierade processen genom att skicka e-post till fullmäktige och be staden att stödja det växtbaserade fördraget. Därefter genomfördes en konsekvensanalys för att undersöka vilka följder ett godkännande skulle få, innan det slutliga beslutet fattades.

"När jag ser tillbaka på det var den rapporten viktig. Eftersom den skrevs av en tjänsteman på kommunen drevs den inte fram av en politisk grupp. Fokus låg på hur vi bäst ska hantera klimatmålen och att livsmedel måste vara en del av den strategin."

Andra positiva erfarenheter är att man kopplat det växtbaserade fördraget till befintliga strategier inom kommunen, till exempel gemensam trädgårdsskötsel, gemensam odling och initiativ mot matfattigdom, som alla är delar av att bygga upp ett hållbart livsmedelssystem. Ben Parker tycker att de kunde använda det växtbaserade fördraget som en katalysator för att föra samman många olika livsmedelsprojekt i kommunen.

Nicola Harris håller ett kraftfullt tal till Edinburghs kommunfullmäktige om varför de bör skriva historia och stödja det växtbaserade fördraget.

"Vi har varit duktiga på att prata om andra områden, som fossila bränslen och att isolera hus för att få ner elförbrukningen. Kanske har livsmedel och jordbruk känts som något svårare. Men vi har öppnat dörren för det här samtalet, och det är ett samtal som måste föras, även om det inte alltid är lätt."

Parker anser att stödet för det växtbaserade fördraget kommer att gynna Skottland som helhet. Det handlar om att ta klimatförändringarna på allvar, att ta ansvar och att definiera vad de innebär.

En handlingsplan för ett växtbaserat fördrag

Den 9 januari tog Edinburghs kommunfullmäktige ytterligare ett steg och enades om en handlingsplan för ett växtbaserat fördrag för hela staden.

"Jag tycker att handlingsplanen är mycket bra. Den innehåller en rad åtgärder för att öka medvetenheten och bygga upp kapacitet, öka andelen växtbaserad mat, inflytande och ledarskap samt minska matsvinnet. Det finns också mycket viktiga delar om upphandling och kontrakt, liksom om att arbeta med andra organisationer, med universiteten och med festivalerna, för att se till att vi ser effekterna av dessa saker."

Rådet undersöker för närvarande verktyg för koldioxidmärkning av menyer och håller på att slutföra upphandlingsprocessen med företaget Klimato.

"Klimato har en plattform som kommer att producera koldioxidetiketter för alla menyalternativ, något som användes under COP26 i Glasgow. Vi hoppas kunna börja koldioxidmärka menyerna mycket snart, förhoppningsvis från april", säger Ben Parker.

Rådet har delfinansierat en ettårig Klimato-licens med Heriot Watt University. University of Edinburgh har slutfört arbetet för fyra viktiga försäljningsställen, och fler kommer att följa under det kommande året. Edinburgh International Conference Centre har också börjat införa koldioxidmärkning på sina menyer. Även i skolorna genomförs en ambitiös plan för hälsosamma, hållbara och växtbaserade alternativ.

"Att se till att växtbaserad mat blir mer tillgänglig, och att människor plötsligt äter den för att den råkar stå framför dem, är en prioritet för stadsfullmäktige", betonar Parker och tillägger att det är viktigt att arkitekturen kring mat gör det lättare för människor.

Genom att stödja det växtbaserade fördraget och godkänna handlingsplanen anser Parker att det politiska systemet håller på att komma ikapp och visar ledarskap och engagemang. Han är mycket nöjd med att handlingsplanen och motionen gick igenom, vilket innebär att rådet kommer att behöva rapportera årligen om sina framsteg.

Edinburgh Council diskuterar handlingsplanen för växtbaserade fördrag - tisdagen den 9 januari 2024

"Som fullmäktigeledamöter och beslutsfattare kommer vi ständigt att granska handlingsplanen och tydligt se vad vi har åtagit oss att leverera och ständigt utvärdera alla olika åtgärder. Och långsamt bygga upp dem över tid också. Handlingsplanen har gett oss mer fokus", säger Ben Parker.

 Kommunen har många offentliga byggnader, och det finns ofta informationsmiljöer, program och evenemang som de genomför.

"Nu kommer vi att uppmärksamma Världsvegandagen i biblioteket. Och Veganuary lyftes fram för alla anställda i stadsfullmäktige som en del av nyhetsbrevet. Detta har inte hänt tidigare. Allt handlar om att normalisera växtbaserad mat och få människor att inse vilken inverkan detta har på klimatet och naturen."

Inspirera andra städer att följa efter

År 2021 godkände Edinburgh fördraget om fossila bränslen och fick utmärkelsen Silver Accreditation Status av Sustainable Food Places Network år 2022. Idag är de en globalt ledande huvudstad när det gäller att hantera klimatförändringarna. Ben Parker hoppas att godkännandet av Plant Based Treaty och det ledarskap som Edinburgh har visat i processen kan inspirera andra städer och huvudstäder att följa efter.

"Sedan vi undertecknade fördraget har tjänstemän från kommunen haft möten med tjänstemän från olika städer, både i Storbritannien och i Europa, som har kontaktat oss ", säger Parker.

Edinburghs kommunstyrelseordförande Cammy Day gjorde en kort video som en del av Eurocities Food Cities-kampanj. En av åtgärderna i Edinburghs handlingsplan är att uppmuntra vänorter till Edinburgh att stödja fördraget.

"Vi har tillhandahållit en möjlig modell, och jag tror att den kommer att vara till nytta. Naturligtvis kommer omständigheterna att se olika ut i olika länder, och även i olika delar av Storbritannien och Skottland. Men det faktum att vi har visat att det går att göra, och att vi har visat vägen, hoppas vi ska inspirera andra också."

Parker tror att anledningen till att så många engagerade sig i rådet var att de insåg att det var många saker de redan gjorde, allt i linje med vad det handlar om att stödja det växtbaserade fördraget. Det råd han skulle ge till andra städer som funderar på att ställa sig bakom ett upprop för ett växtbaserat fördrag är att börja titta på befintliga projekt och strategier som kan leva upp till fördraget.

"Att stödja Plant Based Treaty är att göra något åt klimatkrisen. För om man talar om klimatförändringar måste man också tala om växtbaserad mat. Det är där allt detta borde ta över. Det här är bara en naturlig förlängning, att uppfylla de löften som vi redan ger om klimatet, för kommande generationer."

"Att stödja det växtbaserade fördraget är vägen framåt"

Skottland är välkänt för sin havre. Den har odlats i landet sedan bronsåldern.

"Skottlands havre är den bästa i världen, tack vare det unika klimatet, den berömda havsharen och naturligtvis våra fantastiska bönder", säger Josh Barton, VD för Brose Oats. "Det är därför vi tycker att det är vansinne att 97 procent av all havremjölk som konsumeras i Storbritannien tillverkas av importerad havre. Vi grundade Brose 2019 eftersom vi tyckte att det var orimligt att så mycket av en dryck som praktiskt taget uppfanns i Skottland skulle importeras."

Denna resa kulminerade nyligen i en guldmedalj för "Product of the Year Award" vid Scotland's Specialty Food & Drink Show.

"Brose Oats är det enda företaget i världen som producerar havremjölk med enbart skotsk havre", säger Josh. "Vi kan till och med berätta exakt från vilket fält havren kommer för varje flaska."

Josh anser att ett godkännande av det växtbaserade fördraget är vägen framåt. Han tillade: "Principerna i det växtbaserade fördraget är fantastiska och så relevanta. De fångar upp allt. Miljömässigt anser allt fler människor att köttkonsumtionen måste upphöra någon gång. Punkt slut. Det är nödvändigt på lång sikt om vi ska kunna bevara vår planet".

Även om det har förekommit en del kritiska röster i samband med godkännandet tror han att alla i slutändan kommer att dra nytta av det. "I det långa loppet är en övergång bort från djurhållning det sätt på vilket jordbrukarna kommer att kunna behålla sina gårdar i generationer framöver."

Han anser att godkännandet av Plant Based Treaty är ett sätt att integrera det växtbaserade livsmedelssystemet och hjälpa producenter att se möjligheten att komma in på den växtbaserade marknaden.

"Det är en massiv snöbollseffekt. Jag är övertygad om att den mejerifria hyllan kommer att fördubblas inom de närmaste två åren. Och ökad växtbaserad odling kommer att gynna lokala samhällen och hjälpa länder att bli självförsörjande."

Edinburghs handlingsplan för växtbaserat fördrag fokuserar på nyckelområden, inklusive:

- Uppnå en 20-50-procentig minskning av all kött- och mejerikonsumtion till 2050.

–   Piloting healthy plant-based snacks when delivering activities with young people in libraries.

- Ett vegetariskt eller veganskt alternativ finns tillgängligt varje dag i skolorna.

- Åtgärder från externa organisationer, nämligen Edinburgh Community Food, Food for Life Scotland, Edinburgh International Conference Centre, Handelskammaren, University of Edinburgh, Heriot-Watt University och Creative Carbon Scotland.

- Rådet håller för närvarande på att slutföra upphandlingsprocessen med koldioxidmärkningsföretaget Klimato. Rådet har delfinansierat en ettårig Klimato-licens med Heriot Watt University. University of Edinburgh har slutfört arbetet för fyra viktiga försäljningsställen, och Edinburgh International Conference Centre har börjat implementera koldioxidmärkning på sina menyer.

- Kommunens cateringteam startade en matlagningsskola för cateringpersonal förra året, som inkluderar en matlagningskurs med fokus på vegetariska och veganska rätter, samt kurser om ingrediensernas ursprung.

- Rådet samarbetar också med Guardians of Grub som erbjuder utbildningsresurser om minskning av matavfall och aktivt främjar Veg Power-kampanjen.

–   Organizing a session for the new Assembly Rooms’ Catering Panel to share best practice and resources on ways caterers can reduce food-related emissions and promote Edinburgh’s endorsement of the Plant-Based Treaty, encouraging caterers to increase the availability of plant-based options.

–   Engaging with the food industry to encourage them to sign-up to the Edinburgh Climate Compact and to the Plant-Based Treaty.

–   Writing to all of the City of Edinburgh Council’s sister and twin cities (where appropriate), as well as to metro mayors to encourage them to endorse the Plant-Based Treaty.

- Skriver till försteministern för att uppmuntra den skotska regeringen att stödja det växtbaserade fördraget.

Läs hela handlingsplanen här

Anne Casparsson är författare och etiker, som har arbetat med kommunikation och journalistik i olika roller i mer än tjugo år. Hon skriver om djurrätt, veganism, hållbarhet, rättvisa och fredsrelaterade frågor. Anne är baserad i Stockholm där hon bor med sin familj. Hon är en hängiven röst för djuren.

Anne Casparsson är författare och etiker, som har arbetat med kommunikation och journalistik i olika roller i mer än tjugo år. Hon skriver om djurrätt, veganism, hållbarhet, rättvisa och fredsrelaterade frågor. Anne är baserad i Stockholm där hon bor med sin familj. Hon är en hängiven röst för djuren.